جرم: مانتو کوتاه, عقب بودن روسری, باز بودن جلو مانتو, نپوشیدن جوراب و ناخن لاک پا.

اینرا هم بخوانید

قاتلین کودکان را بایکوت کنید!