جعل ممنوع, سلطنت طلبان نماد دروغ و جعلند- شمه صلواتی

مسببین تفرقه در صف اپوزیسیون سرنگونی طلب، دخیل در تولید دروغ، نماینده لمپنیزم و خشونت طلب. مدافع جنایتند

سلطنت‌طلبان به دور از فرهنگ انسانی،
شعارشان: مرد مهین آبادی ست.
حقیقت اینکه هیچ تفاوت خاصی با جمهوری اسلامی ندارند.. هر دو حامی جنایت در بازتولید ریا و جهل، خشنونت فعالند.
بی دلیل نیست که گفتند شیخ و شاه هر دو از یک پیکرند.
شعار زن زندگی آزادی را جعل کردند
《زن زندگی پهلوی》

در خارج از کشور به مخالفان سیاسی حمله فیزیکی و لفظی می کنند
تا آنجا که بدون هیچ شرمی! عکس 《مهسا》 ژینا امینی را جعل می کنند

سلطنت طلبان جنايت حکومت پهلویها را که با قدرت اس‌آی‌اس (SIS)، و سازمان سیا در ایران بر سر قدرت آمدن و توسط همان‌ حضرات از صحنه سیاست پاک شدند.امروز هم، به همین دروازه قدیمی چشم امید بستند.
سلطنت طلبان علیرغم افکار و رفتار ضد انسانی مدعی اتحاد و انقلابند….
ادعای که مرغ پخته را به خنده می اندازد..

قدرت و نفوذ رسانه ی دارند
هر لحظه و ساعت بصورت اغراق، بدور از یک دلیل منطقی سیاسی یا خبری 《رضاپهلوی 》 در صدراخبار رسانه های فارسی زبان خارج از کشورند.

اما اگر صدها رسانه‌یی نامدار جهان هم آنها را پوشش خبری بدهند باز هم بجز خرید نفرت به جایی نمی رسند. چون بیگانه با شعور انسانی، گذشتگرا، غرق در جهل، فرد پرستند..

[بگذار در همان رویاهای کودکانه زندگی کنند
《شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لُپ لُپ خورد گه دانه دانه》
۱۰فوریه ۲۰۲۳میلادی “شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

رقابت بر سر “چه کسی کمتر دزدیده”! مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۳۱  کشمکش های جدید و در آستانه دور دوم مجلس دوازدهم بر سر …