جلسه پاتوق استکهلم: جنگ اسرائیل و حماس ونقش جمهوری اسلامی در این جنایات

اینرا هم بخوانید

نیم نگاه: معضل جمهوری اسلامی در رابطه با وضعیت و موقعیتش در منطقه خاورمیانه در برابر اسرائیل