جمهوری اسلامی نابود باید گردد!

نابودی جمهوری اسلامی یعنی خلع ید کامل از همه کسانی که تحت عنوان ولی فقیه و یا رئیس جمهور و یا هر مقام دیگری حکومت می کنند. یعنی انحلال دولت، مجلس، قوه قضائیه و بنیادها و سایر نهادهای سیاسی و اجرائی و ایدئولوژیک رژیم. نابودی جمهوری اسلامی یعنی پایان دادن به سرکوب و جنایت دولتی و شکوفا شدن آزادی در همه عرصه ها. یعنی اینکه تمام ارگانهای سرکوب و امنیتی حکومت از قبیل بسیج و سپاه و ارتش و اطلاعات و گشت ارشاد و غیره باید منحل شوند.

سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی الغای قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص، قانون کار، قوانین ضد زن و سایر قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی. نابودی جمهوری اسلامی یعنی پایان دادن به مجازات ضد انسانی اعدام. نابودی جمهوری اسلامی یعنی رفع هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت، تابعيت، تعلقات قومى و ملى و نژادى و مذهبى، سن، و غيره. یعنی رفع ستم و تبعیض علیه زنان و لغو آپارتاید جنسی. یعنی لغو حجاب اجباری. یعنی پایان دادن به پیگرد شهروندان به جرم رنگین کمانی بودن. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی آزادی بیان، قلم و اندیشه. یعنی آزادی مطبوعات، آزادی کتاب و هنر و تئاتر. یعنی ممنوعیت سانسور. نابودی جمهوری اسلامی یعنی اینکه شما بتوانید اعتراض و اعتصاب کنید و عضو سازمان و حزب مورد علاقه تان شوید بدون آنکه تحت عناوین “جرایم امنیتی” راهی زندان شوید.

نابودی جمهوری اسلامی یعنی نه به حکومت مذهبی در هر شکل و شمایلی. یعنی اینکه دیگر مذهب با دخالت در دولت و آموزش و پرورش و قانونگذاری برای زندگی من و شما تصمیم نگیرد. یعنی اینکه دین از دولت جدا شود و دست مذهب از زندگی مردم و شئونات اجتماعی کوتاه گردد. نابودی جمهوری اسلامی یعنی واژگونی سیستم آموزش و پرورشی که به کودکان ما به جای علم و دانش خرافات مذهبی یاد می دهد. یعنی پایان دادن به شستشوی مغزی کودکان با مطالب خرافی و ضد زن و تبعیض آمیز.

نابودی جمهوری اسلامی یعنی نداشتن مذهب رسمی و پایان دادن به تبعیضات مذهبی. یعنی اینکه دولت از هیچ دین و مذهبی پشتیبانی نکند، به هیچکس بر اساس عقاید و موقعیت مذهبیش امتیاز تعلق نگیرد و یا کسی به این دلیل مورد تبعیض واقع نگردد. نابودی جمهوری یعنی کسی به خاطر بی خدایی و کفرگویی مجازات نشود. معتقدان به دیگر باورهای مذهبی مورد پیگرد قرار نگیرند و از تحصیل و دیگر امکانات اجتماعی محروم نشوند. یعنی اینکه شما آزادانه بتوانید تابوها و مقدسات مذهبی را نقد کنید و به ریشخند بگیرید بدون آنکه خطری متوجه شما شود. نابودی جمهوری اسلامی یعنی لغو همه قوانین و مقررات مذهبی. یعنی پایان دادن به مجازاتهای قرون وسطایی اسلامی نظیر قصاص و قطع اعضای بدن و شلاق و سنگسار. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی ممنوعیت ازدواج کودکانی که طبق شرع اسلام از سنین کودکی مورد تجاوز قرار می گیرند. یعنی ممنوعیت حجاب کودک. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی پایان دادن به مراسم و مناسک تحمیلی مذهبی. یعنی ممنوعيت هر نوع اجبار فيزيکى و روحى براى پذيرش مذهب. نابودی جمهوری اسلامی یعنی دیگر کسی جرات نکند اسلام را پله کند تا مردم را به ذلت بکشاند.

نابودی جمهوری اسلامی یعنی پایان دادن به نابرابری های اقتصادی. یعنی پایان دادن به حقوق های نجومی و فلاکت عمومی. یعنی پایان دادن به فقر و نداری و بیکاری و پایان دادن به اعتیاد و فحشا و سایر بلایای اجتماعی و خشکاندن ریشه های اقتصادی و اجتماعی آنها. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی اینکه کودکان کار نداشته باشیم. کارتن خواب و گورخواب نداشته باشیم. یعنی پایان دادن به غارت دسترنج مردم زحمتکش. یعنی واژگونی مافیای اقتصادی. یعنی اینکه اقتصاد مملکت یه مشت آخوند و انگل را پروار نکند و در عوض به درد و مشکلات مردم برسد. یعنی به جای هزینه کردن ثروت جامعه برای سرکوب و تحمیق مردم مدرسه، دانشگاه و بیمارستان ساخته شود. یعنی جایگزینی محرومیت اجتماعی با رفاه عمومی. یعنی درمان و آموزش و پرورش رایگان. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی بازپس گیری جوانی های برباد رفته. احیای زندگی های ناکرده. نابودی جمهوری اسلامی یعنی اینکه کارخانه قتلگاه کارگران نباشد. یعنی اینکه شهروندان از مسکن مناسب برخوردار باشند. نابودی جمهوری اسلامی یعنی پایان دادن به دزدی و فساد دولتی. یعنی نه به رانتخواری. سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی برخورداری همه شهروندان از همه نعمات زندگی.

نابودی جمهوری اسلامی یعنی رشد و پیشروی جامعه با ملاک خوشبختی شهروندان سنجیده شود و نه با پر کردن جیب گشاد انگل های حاکم. نابودی جمهوری اسلامی یعنی هوای سالم تنفس کنیم. جنگلها دیگر نابود نشوند و دریاچه ها دوباره جان بگیرند. نابودی جمهوری اسلامی یعنی بهبود محیط زیست و جلوگیری از نابودی آن.

نابودی جمهوری اسلامی یعنی نابودی رژیمی که قاتل مردم ایران است و به این اعتبار باید همه سران و کلیه مقامات جمهوری اسلامی که در تمام طول حاکمیت این رژیم مسئول، آمر و یا عامل کشتار و جنایت علیه مردم و به تباهی کشیدن زندگی اکثریت جامعه بوده اند در دادگاههای علنی مجازات و محاکمه شوند.

زن، زندگی، آزادی!

زنده باد انقلاب!

نابود باد جمهوری اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …