جمهوری اسلامی کامران رضایی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را اعدام کرد

رژیم کامران_رضایی، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را در زندان مرکزی شیراز اعدام کرد.حکومت اعدام هر روز دست به جنایتی دیگر میزند.کامران به اتهام کشتن یک بسیجی حکم اعدام گرفت و از او اعتراف اجباری گرفتند.او ۷ماه در انفرادی و زیر شکنجه های وحشیانه بود

اینرا هم بخوانید

افزایش٣٠ تا ۱۰۰ درصدی عوارض خروج از کشور امسال.۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر

ایسنا:بر اساس لایحه بودجه سال جاری، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۵۲۰ هزار …