«جنایت در نوارغزه»- شمی صلواتی

*در میان ایرانیان خارج از کشور بحث بر سر کشتار زنان و کودکان در نوار غزه که بسیار دردناک و یک «تراژدی انسانی است» یک بحث داغ است.

ابتداد باید گفت و نوشت که…
«هیچ دولتی نماینده مردم نیست
نه حماس نماینده مردم فلسطین،
نه نتانیاهو نماینده مردم اسرائیل. و نه جمهوری اسلامی حامی فلسطینیان «مردم فلسطین است»

اما آنچه را که نمی توان کتمان کرد اینها«خامنه و ناتناهو، حماس » بر سر نابودی مردم فلسطین توافق کامل دارند …»

  • جنایت دولت اسرائیل در نوار غزه مصداق جنایت علیه بشریت است!
    .
    و دفاع از این جنایات و تائيد آن توسط هر کسی، بنا به هر دلایلی، که توجیه‌گر آن جنایت باشد به معنای شراکت در ان و دور شدن از شعور و ارزش‌های انسانی است.

*جنایات در فلسطین جامعه جهانی را بسوی جنگ و بی رحمی بیشتر می برد
همانطور سکوت و بی تفاوتی جامعه‌ی جهانی نسبت به «خانه کُشی» ارامنه توسط دولت ترکیه همراه با اسلامگرایان «ترک» که باعث تکرار فاجعه هولوکاست در آلمان شد.

*بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال سرنوشت و انچه بر سر فلسطینیان آمد بی تفاوتی که
خمینی را زائید و در باد شوم اسلام سیاسی دمید و در منطق جنایتها آفرید
جنایت و کشتار بی رحمانه در کردستان ایران و فاجعه «أنفـــال» توسط دولت وقت عراق که به نسل کشی کورد ها انجامید و علرغم جانباختن هزاران انسان بی‌دفاع؟ جامعه‌ی جهانی نيز با بی تفاوتی از کنار آن گذشت…

*جنایات دولت اسرائیل نیز در نوار غزه باعث ادامه‌ی بی رحمی و دامن زدن به گرايشات راست افراطی «واپسگرا و فاشیست‌ مذهبی » خواهد شد که در جهان
بر شعور انسانی و آینده روشن سایه بسیار سنگینی خواهد انداخت.

*کودکان و زنان یا مردم بی‌دفاع و غیر مسلح را که توسط ارتش اسرائیل بمباران می شوند و یا به قتل می رسند
یا آنها را مجبور به کوچ اجباری می کنند جنایت جنگی است و این جنایت دل هر انسان شرافتمند ی که ذره‌ای شعور انسانی داشت باشد می آزارد…»

*در این دنیای پر از دانش و علم بسوی نفرت و خود خواهی رفتند خطای بزرگی ست …
در هیچ منطقی خون را با خون نمی‌شود شست و اساسأ انتقام‌جویی راه حل منطقی نیست.

« کودکان فلسطین»
های آدم بزرگا
برای لحظه‌ی هم، اگر شده
به ما «کودکان فلسطین» فکر کنید

به سرزمین خونینی چون «فلسطین که کودکانشان زیر تانک و توپ له می شوند

همانطور که برای کودکان اکراینی از سر مصلحت و به دروغ اشک می ریختید…
برای تسکین دردهای ماهم،
اندکی دل بسوزانید.

ما آنقدر ساده و معصومیم
که‌ باور می کنیم
گفتار دروغین شما را
در این سرزمین«نوارغزه»
هزاران کودک زیرخروارها بمب له شدن، هزاران انسان …

به ما نیز فرصتی تازه‌ بدهيد
تا مابه یاد عزیزانمان اشکی بریزیم،
فکری بکنیم و برای بقا تدبیری تازه تر بیاندیشیم. «ما هم انسانیم»

شما اگر دست از دشمنی با ما بردارید
ما هم می توانیم بدور از جنگ خالق زیبائیها باشیم.
های آدم بزرگها!
حال و روز ما را تصور کنید
خون را با جون نمی شود شست
ما انتقام‌جویی نمی کنیم
٭٭٭

۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی “شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …