حزب کمونیست کارگری:اعتراضات کشاورزان ورزنه و خراسگان اصفهان ادامه دارد!

 

روز هشتم  دیماه کشاورزان ورزنه و خراسگان در استان اصفهان در ادامه اعتراضات روزهای گذشته خود در خیابانهای ورزنه دست به راهپیمایی زدند. کشاورزان در این اعتراضات که وارد هشتمین روز خود شده است علیه عدم دریافت حق آبه خشم و نارضایتی خود را فریاد زدند و اعلام کردند ” می ایستیم، می جنگیم، حقمون را می گیریم”!

 

هزاران کشاورز در این منطقه بدلیل انحراف آب زاینده رود و خشک شدن آن با معضل بی آبی و نابودی محصولات کشاورزی شان روبرو هستند. گفته میشود که یکی از دلایل اصلی کمبود آب ایجاد تونلهایی مثل “تونل گلاب آب” بر رود زاینده رود و هدایت آب به سمت باغها و مزارع خواص حکومتی و مصارف صنعتی و نیز سد سازیهای سپاه برای مصارف غیر کشاورزی است. بعلاوه حق آبه کشاورزان نیز پرداخت نمیشود و همه این عوامل باعث نابودی محصولات کشاورزان و از بین رفتن تنها ممر در آمد این بخش از مردم شده است.

دور جدید اعتراضات کشاورزان این منطقه از دوم دیماه شروع شده است. در اعتراض به این وضعیت کشاورزان ورزنه دست به تجمع زدند و با شعارهای “ننگ ما ننگ ما دولت …ما”، “می ایستیم می میریم حقمون رو میگیریم”، “می ایستیم می جنگیم حقابه را میگیریم”، “درود بر کشاورز مرگ بر ستمگر” صدای اعتراضشان را بلند کردند. در روز چهارم دیماه کشاورزان در دروازه عباس ورزنه دست به راهپیمایی زدند و با شعار مردم زحمتکش، حمایت حمایت، مردم را به همبستگی با اعتراض و خواستهایشان فرا خواندند. حضور زنان در این راهپیمایی چشمگیر بود.

هزاران کشاورز این منطقه با از بین رفتن کشاورزی شان با فقر دست و پنجه نرم میکنند و بارها به این وضعیت اعتراض کرده اند و جز وعده های توخالی چیزی نصیبشان نشده است. تامین زندگی تک تک مردم وظیفه حکومت است. جمهوری اسلامی موظف است زندگی کشاورزان را که کشاورزی شان به نابودی کشیده شده و منبع در آمد قابل اتکایی ندارند با استاندارد قابل قبولی تامین کند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ دیماه ۱۳۹۷، ۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …