حزب کمونیست کارگری:اعتراض و اولتیماتوم کارگران نیشکر هفت تپه

 روز ٢٢ دی کارگران بخشهای مختلف شرکت نیشکر هفت تپه از جمله  “کارخانه، تجهیزات، مکانیکی وکشاورزی در اعتراض به عدم پاسخ دهی به تحقق مطالباتشان برای چهارمین روز دست به اعتصاب زدند. اعتراضات این کارگران از روز چهارشنبه بخاطر عدم متعهد بودن کارفرما به وعده های داده شده و  پرداخت نشدن دستمزد ماههای آبان و آذر و قردادهای محدود جدید کاری و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل آغاز شد. در هفته گذشته کارفرما زیر فشار اعتصاب کارگران، فیش های حقوقی آبانماه را توزیع کرد. اما کارگارن اعلام کردند که “فیش برای ما حقوق نمیشه”. بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران  از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت بشدت ناراضی هستند. دلیلش نیز اینست که اجرای این طرح فقط اقلیت ناچیزی را در بر گرفته است که آنهم تغییری کمی در دریافتی هایشان ایجاد کرده است. کارگران نیشکر هفت تپه اخطار کرده اند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد

پیش بسوی اعتصابات سراسری

 حزب کمونیست کارگری ایران

٢٢ دیماه ۱۳۹۷، ١٢ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …