حزب کمونیست کارگری:بازداشت اعضای کانون نویسندگان محکوم است

کانون نویسندگان ایران طی بیانیه ای در روز 2 بهمن 97 اعلام کرد که کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی)، اعضای هیات مدیره، و همچنین بکتاش آبتین یکی از بازرسسان این کانون بازداشت و روانه زندان اوین شده اند. بازداشت اعضای کانون نویسندگان در پی حضور در دادگاه و حکم قاضی مقیسه دائر بر افزایش قرار وثیقه این افراد به مبلغ یک میلیارد تومان که توان پرداخت آنرا نداشتند، صورت گرفته است. جمهوری اسلامی از چند سال قبل کوشیده است برای دست اندرکاران کانون نویسندگان پرونده سازی کند و اکنون اتهاماتی نظیر “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” را به این سه نفر وارد کرده است. اخیرا هفتصد نفر از نویسندگان و روزنامه نگاران و فعالان عرصه های مختلف به این پرونده سازی اعتراض کرده و خواهان رفع هرگونه اتهام و محدودیتی بر اعضای کانون نویسندگان شده بودند.

حزب کمونیست کارگری بازداشت فعالین کانون نویسندگان را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط آنها و همه زندانیان سیاسی است. جمهوری اسلامی در منگنه اعتراض و خشم کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و همه مردم آزادیخواه قرار گرفته و وحشت زده میکوشد تا برای هرکسی پرونده امنیتی درست کند تا مگر با تهدید و زندان و شکنجه و سرکوب اوضاع را آرام کند. اما رژیم منحوس اسلامی و ضد بشری تنها گور خود را عمیق تر میکند. چنانکه در مورد دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و سایر دستگیر شدگان دیدیم که موج عظیمی از اعتراض علیه رژیم و جنایاتش و حمایت از همه عزیزان در بند به راه افتاد. دستگیری اعضای کانون نویسندگان تنها عزم ما و همه مردم را برای مبارزه برای آزادی بی قید شرط همه زندانیان سیاسی و رهایی از شر جمهوری اسلامی راسخ تر میکند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد آزادی بی قید و شرط بیان!
سرنگون باد جمهوری اسلامی!

حزب کمونیست کارگری
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …