اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه, کارگران و خانواده هایشان جاده شهر به شرکت را بستند

روز دوم مرداد کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفته تپه دست به اعتصاب زدند. در این حرکت اعتراضی خانواده های کارگران نیز در مقابل درب شرکت تجمع کرده و به کارگران حاضردر تجمع داخل محوطه صنعتی پیوستند. سپس کارگران از شرکت خارج شده و همراه با خانواده هایشان جاده شهر حر به هفت تپه را بستند و مانع عبور و مرور وسایل نقلیه شدند. کارگران اعلام کردند که فردا نیز به اعتصاب و تجمع و بستن جاده ادامه خواهند داد.
مدیریت شرکت سرپرستان را زیر فشار گذاشته است که مانع ادامه اعتصاب کارگران شوند. از ساعت۱۱ صبح حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی محسوس بود. لازم به توضیح است که ماهها و هفته های متوالی است که کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب و تجمع میزنند تا خواست های خود را به کرسی بنشانند. بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، “روز اول مرداد نیز هنگام ورود کارگران بازنشسته به کارخانه، مامورین حراست با دستور عباس خنیفر، مدیر حراست، تلاش کردند از ورود آنان به کارخانه جلوگیری کنند اما این کارگران که تا همین چند ماه پیش، تمام عمر خود را در بدترین شرایط در آنجا مشغول بکار بوده اند از این اقدام توهین آمیزمدیر حراست بشدت خشمگین شده و بدنبال درگیری لفظی با مامورین حراست، در حالی که در تلاش بودند با بالا رفتن از درب ورودی وارد محوطه شوند نگهبانان ناچار به گشودن درب ورودی شدند”.

کارگران شاغل بیش از دو ماه دستمزد طلب دارند و حق سنوات و بیمه بخشی از کارگران بازنشسته نیز ماهها است علیه وعده های مکرر مدیر کارخانه پرداخت نشده است. کارگران نه تنها خواهان پرداخت فوری این اقلام هستند بلکه همچنین خواهان پایان دادن به اخراج، بازگردادن کارگران اخراجی به سر کار، جمع کردن دوربین های مداربسته که به منظور کنترل کارگران و امنیتی کردن فضای کارخانه نصب شده و جمع کردن بساط نیروی مزدور حراست میباشند.

اتحاد بخش های مختلف کارگران اعم از شاغل و بازنشسته و کارگران نی بر و کارخانه، پافشاری و کوتاه نیامدن کارگران، جلوگیری از توطئه های مدیریت برای ایجاد تفرقه میان کارگران و حضور فعال خانواده های آنان از نقاط قوت کارگران نیشکر هفت تپه است. لازم به توضیح است که اخیرا فدراسیون جهانی کارگران آی یو اف (فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران غذایی، کشاورزی و …) کارزاری در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده و سایت خبری لیبر استارت نیز پتیشنی در حمایت از خواستها و مبارزات آنان در سایت درج کرده است. کارگران نیشکر هفت تپه تجاربی ارزنده در مقابل کل کارگران گذاشته اند.

 

حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از کارگران نیشکر هفت تپه و خواست های آنها، از کارگران در سراسر کشور و از مردم هفت تپه و شوش میخواهد به هر شکل میتوانند آنان را مورد حمایت قرار دهند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲ مرداد ۱۳۹۶، ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …