شهرداری تهران دو کارتن خواب را در اقدامی جنایتکارانه به قتل رساند!

روز یکشنبه ۸ اسفند شهرداری تهران دست به جنایت دیگری زد و خودروهای آن در اقدامی هولناک با عبور از روی کارتن خوابها در خیابان مولوی تهران دو نفر از آنان را کشته و تعدادی را مجروح کردند. این گوشه کوچکی از اقدامات وحشیانه شهرداری تهران است که روزی نیست دست به جنایتی علیه محروم ترین مردم نزند. یک روز مامورانش با شوکر و پنجه بوکس و مشت و لگد و چوب و سیلی در تهران و اهواز و بندرعباس و فومن و … به جان دستفروشان می افتند و آنها را مورد هتک حرمت قرار میدهند، یک روز خانه های حاشیه نشینان را بر سر ساکنانش خراب میکنند و یک روز اینچنین بیرحمانه به جان کارتن خواب ها می افتند.

مقامات تبهکار اسلامی در شهرداری و سایر ارگانهای حکومتی که فسادشان شهره عالم و آدم است، بجای سر و سامان دادن به زندگی کارتن خوابها و گورخواب ها، بجای تامین کار برای دستفروشان و بجای تامین مسکن مردم، به جای کمک به درمان معتادان و سر و سامان دادن به زندگی آنها، بجای ایجاد امکانات زیستی و رفاهی برای میلیون ها کارگر حاشیه نشین و یا رسیدگی به ساختمان های ناامن یا مشغول زمین خواری و دزدی و اختلاس اند و یا اوباش خود را به جان مردم می اندازند. حقوق های نجومی به جیب میزنند اما حتی چندرغاز حقوق کارگران خود را به موقع نمیپردازند. روزی نیست که کارگران شهرداری در خوزستان و فارس و اصفهان و کرمانشاه و تهران برای گرفتن چند ماه حقوق معوقه خود دست به اعتراض نزنند.

اقدام جنایتکارانه شهرداری تهران علیه کارتن خواب ها باید از جانب هر انسان آزاده ای محکوم شود. باید سیل اعتراض از جانب کارگران و معلمان، دانشجویان و نویسندگان، و از جانب کلیه نهادها و تشکل های مردمی، علیه این جنایت و آمران و عاملان آن سرازیر شود. نباید این وحشیگری علیه انسانهایی که نظام فاسد اسلامی آنها را از هست و نیست ساقط کرده است بی پاسخ بماند. قالیباف ها و سایر مقامات حکومت پرونده خود را هرروز سنگین تر میکنند. دور نیست روزی که مردم حساب همه این جنایتکاران را کف دستشان بگذارند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۹ اسفند ۱۳۹۵، ۲۷ فوریه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل