حزب کمونیست کارگری: تجمعات اعتراضی پرستاران در اهواز و باغملک خوزستان

روز شنبه ۲۵ فروردین، پرستاران و کادر درمان بیمارستان بقایی ۲ و بیمارستان گلستان در اهواز در اعتراض به فشارهای معیشتی و کاری و عدم پاسخگویی به مطالباتشان مقابل این بیمارستانها تجمع کردند. در همین رابطه همزمان در باغملک نیز پرستاران مقابل فرمانداری تجمع داشته و پیگیر خواستهایشان شدند. سطح نازل حقوقها، تبعیض در پرداخت تعرفه ها، اضافه کاری های اجباری و فشار سنگین کاری از جمله موضوعات اعتراضات پرستاران است. افزایش حقوقه، پرداخت تعرفه ها بصورت کامل و بدون تبعیض و فوق‌العاده خاص شغلی و نیز اجرای رفاهیات و پاداش مناسبتی‌ها و حذف اضافه کاری های اجباری از جمله مطالبات فوری آنهاست. از آغاز سال جاری پرستاران در شهرهای مختلف تجمعات متعددی بر سر این مطالبات داشته اند. از خواستها و مطالبات پرستاران باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳ آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

اعتصاب گروههایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارشی از اعتصابات بخش هایی از کارگران پروژه ای …