حزب کمونیست کارگری: تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم آزادی اسماعیل بخشی

صبح روز ۱۸ آذر کارگران نیشکر هفت تپه در پاسخ به فراخوان قبلی خود تجمعی در اعتراض به آزاد نشدن اسماعیل بخشی نماینده محبوبشان که بنا بر بخشنامه کاظمی مدیر عامل جدید نیشکر هفت تپه قرار بود در هفدهم آذر آزاد شود، برپا کردند.

قضیه از این قرار است که شب شانزدهم آذر ماه كاظمي باهماهنگي دادستان كل خوزستان  طي بخشنامه ای از آزادی اسماعيل بخشي در هفدهم آذر خبر داد. کارگران میدانستند که این خبر زیر فشار اعتراض آنان انتشار یافته است و بطور واقعی قصد آزادی بخشی را ندارند. به همین دلیل تعدادی از کارگران در این روز همراه با خانواده اسماعیل بخشی به اهواز رفتند و  خواستار آزادی فوری وی شدند. اما مقامات زندان از همان صبح این روز آنها را دست به سر کردند و در اخر نیز جهت پیگیری آنان را به دادگاه اهواز در كيانپارس مراجعه دادند. بعد هم  به آنها گفته شد که اسماعيل بخشي ازاد نميشود. و پرونده اش  به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.

بدنبال این سردواندن ها کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به آزاد نشدن اسماعیل بخشی و برای آزادی او و علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان و عسل محمدی دو دانشجویی که به جرم خبرنگاری از این اعتراضات و پخش گزارش و فیلم دستگیر شده بودند، به تجمع روز هجدهم آذرماه در محل کارخانه فراخوان دادند.

در این فراخوان اعلام شده بود که این تجمع میتواند مقدمه برپایی اعتصاب فراگیر کل این مجتمع و تدارک برای گرد همایی دوباره در مقابل فرمانداری باشد. با دستگیری اسماعیل بخشی خواست اول کارگران نیشکر هفت تپه آزادی او و تمامی بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه است. عسل محمدی آخرین نمونه از این دستگیری هاست که به جرم تهیه گزارش و فیلم از مبارزات کارگران هفت تپه در سیزدهم آذر بازداشت شد که همچنان در زندان است. گزارشات از وضعیت جسمانی نگران کننده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خبر میدهند. اسماعیل بخشی بخاطر بدست گرفتن پرچم خواستهای برحق کارگران و جلب حمایت وسیع مردم دستگیر و زندانی شده و به جرم مسخره ”اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” متهم شده است.  بنا بر خبر اعلام شده از سوی فرزانه زیلابی وکیل بازداشت شدگان هفت تپه اخیرا برای اسماعیل بخشی پرونده دیگری در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز مطرح‌شده که اتهام وی در آن پرونده مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت بوده است.

این نوع پرونده سازیها از جانب حکومت علیه فعالین کارگری شناخته شده است و مورد نفرت همه کارگران و مردم است. اسماعیل بخشی و علی نجاتی و همچنین سپیده قلیان و عسل محمدی باید فورا آزاد شوند. تمام خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه باید عملی شود. همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه در ایران و درسطح جهان بسیار وسیع و شورانگیز است. این همبستگی ها را باید همچنان ادامه داد و حکومت منفور اسلامی را بیش از پیش زیر  فشار اعتراضات قرار داد.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ آذر ۱۳٩۷، ١١ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …