حزب کمونیست کارگری: تعرض گستاخانه نیروهای انتظامی به کارگران فصلی نیشکر هفت تپه

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز ٣ دی ماه در پی بحث و جدل  جمعی از کارگران فصلی با مسئولین شرکت نیشکر هفت تپه، دو ماشین از مامورین انتظامی پاسگاه هفت تپه در حمایت کارفرمایان وارد محل شدند و  با ضرب و شتم چهارده نفر از کارگران را دستگیر و به پاسگاه منتقل کردند.

بنا بر خبر با توجه به شروع فصل برداشت و بهره برداری در شرکت نیشکر هفت تپه،  کارگران فصلی و روزمزد که دارای سابقه کار قبلی هستند از دو هفته پیش بطور مرتب در حال ثبت نام جهت بکارگیری مجدد هستند. اما در این روز مسئولین بهره برداری در پی اصرار جمعی از کارگران برای ادامه اشتغالشان و بوجود آمدن تنش با یورش مامورین انتظامی روبرو شدند.

تعرض مزدوران حکومت اسلامی به کارگرانی که از شغل و زندگی خود دفاع میکنند، یک گستاخی نفرت انگیز است که باید با اعتراض همه کارگران و مردم پاسخ گیرد. عوامل کارفرما و فرمانده نیروهایی که به کارگران تعرض کرده اند را باید شناسایی و افشا و رسوا کنیم و خواهان محاکمه همه آنها شویم. کارگران حق دارند با منزلت و امنیت و رفاه زندگی کنند و دست درازی مزدوران حکومتی به آنها قابل تحمل نیست. دولت و مسئولین نیشکر هفت تپه بخاطر عمل شنیع ضرب و شتم کارگران باید به کارگران و همه مردم جوابگو باشند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

٣ دی ۱۳٩۷، ٢٤ دسامبر ۲۰۱۸

 

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …