حزب کمونیست کارگری:  دوازدهمین روز اعتراضات و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز, ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، میجنگیم میجنگیم!

امروز سوم آذرماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در دوازدهمین روز اعتراضاتشان در مقابل استانداری تجمع کردند و با شعارهای “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، میجنگیم میجنگیم”، “دولت، مافیا پیوتدتان مبارک”، کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد” به اعتراض قدرتمند خود ادامه دادند. سپس مارش عظیم کارگران در خیابان های شهر با شعارهای کوبنده آنها به راه افتاد.

هنگامیکه کارگران قصد عبور از پل نادری را داشتند با مانع نیروهای انتظامی روبرو شدند. چند هزار کارگر با شعارهای می ایستیم میمیریم حقمون را میگیریم، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، صف نیروی انتظامی را عقب زدند، از پل عبور کردند و وارد خیابان نادری شدند. نیروی انتظامی که نتوانسته جلو کارگران را بگیرد از پشت سر به کارگران حمله کرد و تعدادی از کارگران را مورد ضرب و شتم قرار داد. کارگران نیز با سرکوبگران حکومت درگیر شدند و مردم را به حمایت از خود فراخواندند. مردم اهواز در روزهای گذشته شاهد مبارزه قدرتمند کارگران فولاد و راهپیمایی های آنها در خیابان های مرکزی این شهر بوده و به اشکال مختلف از آنها حمایت میکنند.

کریم سیاحی یکی از نمایندگان کارگران فولاد در واکنش به یگان ویژه در مرکز شهر سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش چنین گفت: “ما نمیخواهیم شما از شهر محافظت کنید. ما خودمان از خودمان محافظت میکنیم. آقای نیروی انتظامی برو دبنال مافیا بگرد. برو باطومت را برای کسانیکه کارگران را به این ذلت کشانده اند بکش، نه برای منی که برای حق خودم می جنگم”.  صحبت های نماینده کارگران با هورا کشیدن کارگران اعتصابی پاسخ میگرفت.

کارگران گروه ملی ٤ ماه مزد طلب دارند و تعطیل خطوط تولید، ادامه کار آنان در کارخانه را به خطر انداخته است. خواست کارگران پایان دادن به اختلاس ها و افشای دزدی های پشت پرده، به راه افتادن فوری تولید در تمام خطوط و امنیت شغلی آنان، پرداخت تمامی طلبهای آنها و پایان دادن به امنیتی کردن اعتراض آنها است. این کارگران در تمام روزهای گذشته قاطعانه از  کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرده و یک خواست فوری آنها آزادی اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران و سپیده قلیان خبرنگار بازداشت شده در نیشکر هفت تپه است.

 

حزب کمونیست کارگری کارگران و مردم در سراسر کشور و بویژه کارگران و مردم اهواز و خوزستان را به حمایت فعال از کارگران گروه ملی فولاد فرامیخواند و تاکید میکند که حضور گسترده خانواده های کارگران اعتصابی در راهپیمایی ها و تجمعات آنها نقش مهمی در تقویت این مبارزه و تحمیل خواست های آنها به مفتخوران حاکم است.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراهای کارگری

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٣ آذر ۱۳٩۷، ٢٤ نوامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …