حزب کمونیست کارگری: فولاد اهواز: “وعده ما فردا ساعت ٨ صبح مقابل استانداری”

روز دهم آذر ماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و دومین روز اعتراضاتشان و بنا به فراخوانی که روز گذشته داده بودند، در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواستهایشان مقابل استانداری تجمع کردند.  بدنبال این تجمع کارگران در خیابانهای شهر راهپیمایی کردند و با شعارهای کوبنده شان شهر را به تحرک در آوردند. بدین ترتیب امروز نیز یکی از روزهای پر شور اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز بود.  از جمله شعارهای کارگران در این روز عبارت بودند از: “زندانی هفت تپه آزاد باید گردد” ، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، ” ماکارگران آهنیم ریشه ظلمو می کنیم”، “اهواز شده فلسطین ، مردم چرا نشستین”، “اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی”، “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می ایستیم، می ایستیم” ، “کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد”.

در تجمع و راهپیمایی این روز کارگران گروه ملی  یکی از کارگران به اسم مرتضی اکبری طی سخنانی اعتراض خود را به ادعاهای کاذب مقامات مسئول اعلام کرد و گفت : “مسئولان استان چرا به دروغ گفته اند دو حقوق به کارگران پرداخت و تولید راه اندازی شده است؟ چرا افکار عمومی را فریب میدهید؟” او خطاب به کارگران گفت که میگویند دو ماه حقوق پرداخت شده است، آیا شما حقوقی گرفته اید؟ کارگران یکصدا فریاد زدند خیر. سپس میگوید که گفته اند خط تولید راه افتاده است، آیا چنین چیزی حقیقت دارد؟ کارگران یک صدا جواب میدهند خیر. در آخر او با تاکید اولتیماتوم میدهد “ما تا تمام حقمان را نگیریم و تمام خطوط گروه ملی به کار نیفتد، وارد شرکت نمی‌شویم. این حرف اول و آخرمان است.”.

کارگران گروه ملی خواستار پرداخت فوری طلبهایشان، به راه افتادن تولید و تضمین امنیت شغلی و بر ملا شدن دزدی های پشت پرده در گروه ملی هستند. این کارگران قاطعانه در کنار کارگران نیشکر هفت تپه ایستاده و یک شعار اعتراضی هر روزه شان، خواست آزادی اسماعیل بخشی و بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه است. مبارزات کارگران گروه ملی در کنار نیشکر هفت تپه با موجی از همبستگی همراه شده و اکنون بسیاری از حمایت ها در همبستگی با کارگران این دو مرکز بزرگ کارگری است که به شاخص و کانون پیشروی های جنبش کارگری تبدیل شده اند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای برای فردا یکشنبه ١١ آذر نیز فراخوان به تجمع داده اند. در تجمع روز قبلی این کارگران کریم سیاحی از مردم اهواز و همه کارگران در ایران خواست که از اعتراضات آنان حمایت کنند. حزب کمونیست کارگری خواستار حمایت و همراهی همه جانبه با فراخوان کارگران گروه ملی فولاد اهواز در ادامه مبارزات آنهاست. حضور هرچه گسترده تر خانواده های کارگران در این تجمعات در تقویت و موفقیت آن نقش مهمی دارد. حزب کمونیست کارگری همه کارگران و مردم شهر اهواز را به حمایت فعال از اعتراضات کارگران گروه ملی  فرا میخواند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ آذر ۱۳٩۷، ٢٨ نوامبر ۲۰۱۸

 

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …