حزب کمونیست کارگری: موج دوم اعتصاب نیشکر هفت تپه آغاز شد

هفت تپه: شماره ٧٨:

امروز ١٦ شهریور موج دوم اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه آغاز شد. در این روز کارگران در همه بخش های داخل کارخانه در اعتراض به عملی نشدن وعده اسد بیگی مبنی بر دادن فیشهای حقوقی، و همچنین در اعتراض به اجرایی نشدن دیگر وعده ها و قطع کردن اضافه کاری ها، در محل کار خود دست به اعتصاب زدند. کارگران اعلام کرده اند که اگر تا فردا فیش های حقوقی داده نشود، کارگران بخش کشاورزی نیز به این اعتراض می پیوندند. این درحالیست که اعتصاب کارگران اخراجی غیر نیشکری نیز همچنان ادامه دارد و آنها در این روز در هشتاد و چهارمین روز اعتراضاتشان مقابل فرمانداری تجمع داشتند.

کارگران نیشکر هفت تپه هم اکنون دو ماه دستمزد طلب دارند و دفتر چه های بیمه شان نیز هنوز تمدید نشده است. بعلاوه این کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی در تمام کارخانه و اسماعیل بخشی و سه همکار اخراجی دیگرشان که بخاطر پرونده سازیها علیه آنان در اعتراضات قبلی از کار بیکار شده اند، می باشند. این کارگران نجات هفت تپه را در کوتاه شدن دست چپاولگر بخش خصوصی میدانند و خواستار گسیل یک نفر از دولت به شرکت و اداره هفت تپه تحت نظارت و مشورت خود کارگران هستند. از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت کرد.

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه!
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ شهریور ۱۳۹۹، ٦ سپتامبر ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …