حضور نیروهای انتظامی در مقابل صرافی‌هابدنبال گرانی دلار

شرق:گزارش میدانی از بازار ارز حضور نیروهای پیاده، موتوری و یگان‌های انتظامی پلیس پایتخت در معابر و مقابل صرافی‌ها بیشتر تابلوها بدون رقم دلار و یورو هستند. صرافی‌های تعطیل تابلو را روی قیمت ۴۹۶۰ ثابت گذاشته‌اند. پایین‌ترین نرخ ممکن خرید دلار در تعداد بالای ۱۰۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان است

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …