حمایت از خواست کارگران و کارکنان آتش نشانی تهران امری فوری و عاجل!

خبر؛  به گزارش خبرنگار ایلنا، روز ١٤ مرداد ماه سال جاری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار می‌کند. این تغییر و تحول باعث نگرانی کارکنان آتش‌نشانی تهران شده است.

خیلی وقت است که برای کارکنان آتش نشانی تهران، بحث اجرایی شدن آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یک مطالبه جدی است؛ مطالبه‌ای که پس از حادثه پلاسکو و شهادت تعدادی آتش نشان، جدی‌تر هم شده است.

آتش نشانان تهرانی می‌گویند: کار در آتش‌نشانی حتی به عنوان راننده و کمک راننده نیز، شغلی پر از خطر و استرس است و بایستی آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای تمامی کارکنان آتش نشانی اجرایی شود و همه این کارکنان بتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند؛ چه کارمندان و چه کارگران؛ چه عملیاتی‌ها و چه غیرعملیاتی‌ها.

شورای شهر تهران نیز پس از حادثه پلاسکو وعده‌هایی در این زمینه داده است؛ این وعده‌ها هنوز تمام و کمال جامه عمل نپوشیده که دوره کار چهارمین شورای شهر به پایان خود نزدیک شده است؛ حالا آتش نشانان نگرانند که پس از این تغییرات، چه اتفاقی قرار است رخ بدهد؛ آیا وعده‌هایی که در تب و تاب پلاسکو از همه طرف به آتش نشانان داده شد، با این تغییرات قرار است به فراموشی سپرده شود یا نه، این مطالبه قدیمی روزی به سرانجام خواهد رسید؟

کارگران و کارکنان آتش نشانی تهران و تعدادی دیگر از شهرها از جمله مشهد  بارها دست به تجمع اعتراضی زده اند. در ٢٢ آذر ماه ١٣٩٤ کارگران و کارکنان آتش نشانی تهران  در اعتراض به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور درباره حرفه آتش‌نشانی، در مقابل شهرداری تهران تجمعی اعتراضی را برگزار کردند. و در ادامه برای تحقق خواستهایشان؛ اجرایی شدن آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعود برای کارمندان و کارگران عملیاتی و غیر عملیاتی، شدند.

کارگران آتش نشانی که بارها وعده های پوچ مزدوران شوراهای اسلامی و مسئولین نهادهای آتش نشانی را تجربه کرده اند. از تغییر این عناصر و تصمیمات آنها نگرانند. در حکومت اسلامی دزدی و فساد مسئولین نهادها،  جان و زندگی میلیونها نفر از کارکنان و مزدبگیران جامعه را مورد تهدید قرار داده است.

نا امنی محیط کار، پرداخت نکردن حقوق و مزایا، پایین قرار دادن دستمزدها، در نظر نگرفتن سنوات و مزایا، و … فشارهای جدی اجتماعی ای است که در محیط کار برکارگران وارد میشود، نگرانی کارگران آتش نشانی تهران با نگرانی و اعتراضات میلیون ها نفر از پرستاران، معلمان، کارگران در هفت تپه، ماشین سازی ها در اراک،  شرکت های مخابراتی، آذر آب اراک، کارخانه سیمان کارون، کارخانه کاشی پاسارگاد گندمان، پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون)، شرکت مخابرات قزوین، صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان، گروه ملی صنعتی فولاد، رانندگان شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران و حومه، کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب اهان(گلاسبید) و بازنشستگان که از هفته گذشته بطور مداوم در  اعتصاب و اعتراض  هستند، مشترک است.

 

نگاه ها بطرف کارگران آتش نشاتی جلب شده!

کارگران و کارکنان آتش نشانی تهران اعتراضات ٢٢ آذرماه ١٣٩٤ را تجزبه کرده اند. در جریان آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران و  جانباختن تعدادی از کارگران آتش نشانی، نگاه های جامعه در سطح میلیونی بطرف آنها جلب شد! مردم در سطح میلیونی از کارگران آتش نشانی حمایت کردند. بیاد جانباختگان و در حمایت از خواستهای کارگران آتش نشانی ده ها تجمع و مراسم گرامیداشت برگزار کردند.  مردم شرایط سخت و زیان آور کارگران آتش نشانی را میشناسند،بارها اعتراض و خواستهای کارگران آنش نشانی را مورد حمایت قرار داده اند.

نگرانی کارگران آتش نشانی با مراجعه به ایلنا قابل حل و عملی نیست. ایلنا ارگانی است در خدمت سیاستهای ضد کارگری دولت روحانی و عناصر مزدور شوراهای اسلامی شهرتهران. چاره کارگران و کارکنان اعتراض و تجمع است.

 

تجمع و راه پیمایی کارگران و کارکنان آتش نشانی مورد حمایت مردم است!

مردم در حمایتهای گسترده ای که یکسال قبل و در جریان قدردانی و گرامیداشت کارگران آتش نشانی انجام دادند، اهمیت کار و وجود کارگران آتش نشانی را با اکسیونهای حمایتی به نمایش گداشتند. کارگر آتش نشانی چهره ای آشنا برای مردم و جامعه است به همین دلیل اعتراض و تجمع اعتراضی شما  باحمایتهای صمیمانه مورد پشتیبانی قرار خواهند گرفت.

 

شرایط مناسب برای اعتراض! کارگران در بخشهای مختلف تولدید در اعتراض و مبارزه هستند!

در این نوشته به اعتراض های نسبتا گسترده ای که در بخشهای مختلف تولیدی اشاره کرد ام، این روزها حضور اعتراضی کارگران، پرستاران و معلمان بخشی از شرایط سیاسی و اعتراضی جامعه شده است.اعتراضات گسترده و همزمان در چند بخش و در اشکال سراسری انجام میشود. شرایط مناسبی برای به میدان آمدن اعتراض و تجمع کارگران و کارکنان آتش نشانی هم آماده است.

تحقق خواستهای کارگران و کارکنان آتش نشانی در گرو حضور فعال و مدارم  تجمعات اعتراضی است.

شرکت خانواده ها، شرکت مردم محلات که ایستگاه های آتش نشانی در آنها هستند، تجمع اعتراضی را شکوهمند و پُرقدرت میکند.

نسان نودینیان

١٦ مرداد ١٣٩٦

٧ اوت ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

پابند و حبس خانگی، بهای دفاع از آزادی و کرامت انسانی

سه تن از معلمان ایرج رهنما، محمد علی زحمتکش و افشین رزمجو معلمان زندانی استان …