حمله دولت سوریه با سلاح شیمیایی به مردم ادلب، گفتگو با فاتح بهرامی-۵ آوریل ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: نه به تابو، ارزیابی هشت مارس