حمله سرکوبگران حکومت به بازنشستگان را شدیدا محکوم میکنیم.سومین روز تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

امروز چهارشنبه  ۲۳ خرداد در سومین روز تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰، صدها بازنشسته‌  در اعتراض به فقر و فساد و بی تامینی و بی پاسخ ماندن مطالباتشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع و اعتراض کردند.

حکومت اسلامی که از تجمع هزاران نفره بازنشستگان دردو روز گذشته و طنین شعارهای اعتراضی آنها به وحشت افتاده است، امروز نیروی سرکوب بسیاری را در محل مستقر کرده بود. بنا بر گزارشات این نیروها برای بازنشستگان را مورد حمله قرار داده و تلاش کردند مانع تجمع آنها شوند.  آنها بازنشستگان را به زور به چند دسته متفرق کردند و آنها را با فشار و تهدید به طرف میدان بهارستان سوق دادند. اما بازنشستگان همچنان مقاومت کرده و چندین بار مسافت میدان بهارستان تا سازمان برنامه و بودجه را طی کردند و بالاخره  بعد از ساعت ۱۲ مجبور به ترک محل شدند. در جریان این کشاکش و حمله نیروهای سرکوب دهها بازنشسته دستگیر شدند.  شماری نیز که عمدتا زندان بودند توسط معترضین از چنگ سرکوبگران رها شدند.

  شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگی و شورای بازنشستگان ایران ضمن گزارش این خبر حمله وحشیانه نیروهای سرکوب به بازنشستگان و دستگیریها را محکوم کردند. 

حزب کمونیست کارگری با حمایت قاطع از خواستها و اعتراضات بازنشستگان حمله به بازنشستگان در تهران و دستگیری آنها را شدیدا محکوم کرده و  بخش های مختلف بازنشستگان، کارگران و تشکلهای کارگری و مردمی را به حمایت و پشتیبانی همه جانبه از اعتراضات بازنشستگان فرا میخواند. دستگیر شدگان تجمع امروز باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

بازنشستگان تحت ستم ترین بخش مردم هستند و حق بی چون و چرای آنهاست که به اجحافاتی که بر آنها میشود اعتراض کنند. حکومت دزد و چپاولگر و منفور اسلامی حقوق برحق این بخش از مردم زحمتکش را نیز که سالهای سال بعنوان کارگر و معلم و کارکنان ادارات، کار و تلاش کرده اند، بالا میکشد و وقتی به این دزدی و اختلاس و تبعیضات اعتراض میکنند، سرکوبگران و مزدورانش را به جان بازنشستگان می اندازد. باید بطور فعال و سراسری به حمله حکومت به بازنشستگان اعتراض کرد و آزادی فوری همه  دستگیر شدگان را مورد تاکید قرار داد. بازنشستگان معترض در قلب همه مردم جای دارند و تهاجم امروز حکومت به آنها بطور قطع جز تشدید نفرت و خشم مردم علیه این حکومت منفور نتیجه ای نخواهد داشت. 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ خرداد  ۱۴۰۳، ۱۲ ژوئن   ۲۰۲۴

فیلمها از اینجا

https://t.me/Sahandazarbyjan

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …