حکم اعدام توماج صالحی  و انفجار خشم کل جامعه- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۲۹

حک اعدام توماج صالحی کل جامعه را  تکان داد. مردم با فریاد دوباره ه خیابان بر میگردیم در ایران و در کشورهای مختلف جهان علیه این حکم و کل بساط اعدام و سرکوب حکومت به حرکت در آمده اند. در ایران این صدا رساتر و گسترده از درون زندانها و از کف خیابانها بلند شده است. با اعلام این حکم در تهران در محلاتی شعار دهی شبانه شد. دادخواهان فریاد رسایشان بلند شد و گوهر عشقی، این مادر دادخواه و نماد ستودنی انقلاب و یک ستون جنبش علیه اعدام ، مادری که فرزندش  ستار بهشتی در زندان در زیر شکنجه توسط جانیان اسلامی به قتل رسید، نسبت به حکم ظالمانه  اعدام علیه توماج صالحی پیام داده و همانجا مینویسد: ” می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و  رضا رسایی و  عباس دریس و مجاهد کورکور را اعدام کنند!”.  رضا رسایی و مجاهد کورکور از بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی و عباس دریس از بازداشت شدگان خیزش مردم در سال ۹۸ و شاهد جنایت حکومت در نیزارهای ماهشهر است.  مجاهد کورکور و عباس دریس در زندان شیبان اهواز بسر میبرند. گوهر عشقی با گفتن اینکه دیگر هیچ مادری نباید سیاه پوش و عزادار شود، میگوید:” فرزندانم! در هر کجای جهان که هستید، به خیابان‌ها بیایید و اعتراض کنید.”.

بدین ترتیب از بخش های مختلف جامعه به سخن در آمدند. طوفان تویتری به راه افتاد . خبر این حکم وحشیانه به صدر خبر های جهانی تبدیل شد. عفو بین المللی و نهادها ی مختلفی در سطح جهان واکنش نشان دادند.  در کشورهای مختلف جهان اکسیونهای پرشوری از سوی کارزار جهانی نه به اعدامها در ایران شکل گرفتند و حضور بیشتر جمعیت در این آکسیون نشانه هایی از شکل گیری دوباره اعتراضات در خیابانها را به نمایش گذاشت. موجی از اعتراض در میدیای اجتماعی به پا شد. از کارگران، معلمان، بازنشستگان، هنرمندان، ورزشکاران و بخش های مختلف جامعه بیانیه های کیفرخواستی علیه این حکم داده شد. زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار و تشکلهای مختلف معلمان در این رابطه بیانیه دادند. ازجمله شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، انجمن های صنفی معلمان در استان فارس، هرسین ، کانون صنفی معلمان در تهران به این مناسبت بیانیه دادند و بر لغو فوری این حکم و اعدامها تاکید کردند. بسیاری  اخطار دادند و گفتند که اجرای چنین حکمی طوفانی به پا خواهد کرد.  و فشار آنچنان سنگین بود که  قوه قضایی در خبری از اینکه اگر  فرجام خواهی شود و اگر دیوان عالی حکم را تایید کند، کمیسیون عفو موضوع را بررسی میکند و احتمال لغو حکم و تبدیل آن به حبس طولانی هست سخن گفت. تا کمی فضا را آرام کند. ضمن اینکه هنوز به زورآزمایی اش میکوشد ادامه دهد. اما مردم همه یکصدا در ایران و در جهان فریاد میزنند توماج باید آزاد شود. احکام اعدام باید لغو شوند. جمهوری اسلامی نابود باید گردد.

شهلا دانشفر

۲۸ آپریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

تجمعات شورانگیز و گسترده بازنشستگان – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …