حکم اعدام هوشمند بخاطر خانواده سیاسی‌اش است!

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هوشمند علیپور را به اعدام محکوم کرد، چون از خانواده‌ای سیاسی و از مخالفین جمهوری اسلامی هستند.
از همه مردم آزادیخواه و مدافعان حقوق بشر می‌خواهم، خواستار تشکیل یک کمیسون حقوق بشری خارج از چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی در رسیدگی مجدد به پرونده هوشمند علیپور در یک دادرسي عادلانه با حضور وکیل حقوقی و قانونی خودش و رو به مردم دنیا علنا برگزار کنند. یکبار دیگردنیا را بایدمتوجه این ناعدالتی و بیدادگاه های پر از شکنجه و جنایات جمهوری اسلامی در برخورد و رفتار با زندانیان سیاسی کرد. شکنجه‌هایی که به موجب آن زندانیان را اینگونه وادار به اعتراف علیه خودشان کرده‌اند و با مجازات اعدام یا حبس ابد و طولانی مدت مواجه می‌سازند.
پرونده هوشمند علیپور را با توجه به فعالیت‌های سیاسی و مستقیما بر علیه خانواده اش درنظرگرفته اند، از او بعنوان گروگان و اسیر در چنگال خود درصدد فشارآوردن و انتقام از خانواده‌ای هستند که در طی سالهای سال نتوانستند سرکوب کنند یا بقتل برسانند.
خیلی واضع و روشن هست، این حکم هوشمند حتی با توجه به آن اعترافات و نمایش تلویزیونی از هوشمند و محمد وطبق همان قوانین جمهوری اسلامی هم مستحق اعدام نیست و این مسأله اعدام هوشمند که حتی در هیچ درگیری هم نبوده و به گفته خود مقامات امنیتی سنندج در حضور خانواده که اذغان داشتند «هوشمند قبل از درگیری دستگیر شده و از هیچ سلاحی عليه کسی استفاده نکرده، در قتل یا ضربه زدن به کسی شرکت نداشته و شانسی که دارد این هست که بتواند در روند پرونده و صدور حکم تخفیف حد اقل مجازات را بگیرد»، پس میبینم با توجه به تمامی این استدلالات هم هوشمند تنها بعنوان یک سپر انسانی و توطئه ای است که مقامات جمهوری اسلامی بر علیه خانواده اش چیده و جز کینه و انتقام هیچ توجیه دیگری برای صدور این حکم وجود ندارد.
ما همه خواهان یک پروسه دادخواهی و بررسی مجدد این پرونده در انزار عموم هستیم تا روشن شود این توطئه ای جز حکم اعدام برای هوشمند علیه خانواده او نبوده و نیست.
بشریت متمدن و آزادیخواه نباید بگذاریم جمهوری اسلامی به این شکل یک زندانی بیگناه را با اتهامات کذب و دروغین و غیر واقعی که روبه‌رو کرده، جانش را بخاطر هیچ بگیرد.
جان هوشمند در خطر است و خارج از خانواده‌اش موضوع همه انسانهای شریف و آزادیخواهی است که برای یک زندگی انسانی، یک دنیای بهتر که شایسته همه انسان‌هاست مبارزه و فعالیت می‌کنند.
همه ما صدای هوشمند علیپور هستیم.
همه با هم تا لغو حکم جنايتکارانه اعدام هوشمند!
هه ژار علی پور
چهارشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

هویت ما انسان و انسانیت است

کمونیسم ما کمونیسم کارگری، متفاوت تر از هر کمونیسمی است که بسیاری دیگر تحت عنوان …