حکومت اسلامی در محاصره دو «فضا»

امام جمعۀ مشهد میگوید شبکۀ “مافیا” باعث گرانی کالاهای اساسی است. او همچنین از مجلس خواسته طرح صیانت هر چه زودتر تصویب شود چرا که فضای مجازی جولانگاه دشمن شده و با قدرت دارد بر ما میتازد.

جمهوری اسلامی یک حکومت دروغگو، سفسطه باز، زبون و صد البته منفور در اذهان عموم مردم است. از نظر این حکومت گرانی تقصیر مافیای سودجو در کشور است. قتل شنیع مونا تقصیر فضای مجازیست. و کمبود مایحتاج مردم تقصیر تحریمهاست. خلاصه همه جز جمهوری اسلامی مقصرند تا مردم به سختی روزگار بگذرانند.

حضرات مسئولین! چه کسی را میخواهید فریب دهید؟ چرا خودتان را اذیت میکنید؟ کسی باورتان ندارد. برای مردم توجیهات شما یک ارزن هم نمی ارزد.

خیابان را نمیبینید؟ گردن فضای مجازی نیاندازید. مردم دارند در خیابان تکلیفشان را با شما روشن میکنند. اعتراضات پر شور مردم را نمی بینید؟ معلمان با سخنرانیهای حق بجانبشان، بازنشستگان با فریاد مصممشان و کارگران با قامت استوارشان دارند بر شما وهمۀ بنیادهایتان میتازند. نه فقط در فضای مجازی که در مدارس و خیابانها و میادین شهرها!

مافیای سودجو شما و حکومتتان هستید. اینترنت بی تقصیر است. مردم دارند از فضای مجازی برای سازماندهی انقلابشان سود میجویند. این شما را به وحشت انداخته. شما آتش ویرانگری هستید که به جان و هستی مردم افتاده اید. سیل انقلاب دارد راه میگشاید. نمیتوانید جلویش را بگیرید. نه شما نه دستگاه سرکوبتان و نه هیچ قدرت دیگری نمیتواند جلو امید ما، مقابل این باور که رفتنی هستید را بگیرد

مندرج در ژورنال شماره ۳۲

اینرا هم بخوانید

تحصن معلمان خروش درد جامعه

۱۰ بهمن بیش از ۳۰۰ شهر ایران حضور با شکوه اما خشمگین معلمان را نظاره …