حکومت در حال زوال و شرایط استخدام – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۰۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

امام‌جمعه اصفهان گفته است: “کارمند دولت زمانی که استخدام می‌شود باید معتقد به حکومت اسلامی و مسائل اسلامی باشد و آن را رعایت کند و این شرایط را تا آخر خدمت خود داشته باشد، لذا اگر به‌عنوان‌مثال خانمی که استخدام شده حجاب را کنار گذارد شرط استخدام را از دست می‌دهد.”

وقتی حکومتی روبه‌زوال می‌رود و در سراشیبی قرار می‌گیرد، آن‌وقت مقاماتش در هر اظهارنظری فاصله مردم از خود را بروز می‌دهند و مجبور به تهدید می‌شوند. جامعه چنان از ارزش‌های اسلامی و حکومتی فاصله گرفته و چنان هر روز و هر لحظه و در همه‌جا آنها را به چالش می‌کشد که مقامات حکومت را مثل خوره می‌خورد و مجبورشان می‌کند که مدام از شکست و ناکامی خود حرف بزنند. در همین سه روز گذشته اژه‌ای گفت در زمینه حجاب و عفاف وضع خوبی نداریم. خامنه‌ای در جمع تشکل‌های دست‌ساز حکومتی گفت تأثیری در محیط دانشگاه نداشته‌اند و دانشجویان دست‌چین شده و سرسپرده حاضر نیز لیستی از بحران‌ها و ناکارآمدی‌های حکومت در زمینه عدالت و غیره و غیره را در مقابل خامنه‌ای ردیف کردند. چند روز قبل از آن نیز خامنه‌ای به‌خاطر نارضایتی از گسترش بی‌حجابی در سخنرانی‌اش ارگان‌های حکومت را مورد خطاب قرار داد و تأکید کرد که باید به وظایفشان عمل کنند.

امام‌جمعه اصفهان که می‌داند کارمندان دولت برای حکومت و مسائل اسلامی تره خورد نمی‌کنند دست به تهدید می‌زند، البته تهدیدها هم دیگر باروتی ندارند و بیشتر به آه و ناله و التماس شباهت دارند تا تهدید، می‌گوید موقع استخدام باید به حکومت و مسائل اسلامی معتقد باشند و این شرایط را باید تا آخر خدمت داشته باشند. در حالی این تهدید مطرح می‌شود که همین چند هفته قبل یکی از شرکت‌کنندگان در یک برنامه تلویزیونی‌شان گفت از یکی سؤال می‌کنند آقا شما از اقلیت مذهبی هستید می‌گوید نه از اکثریت بی‌دین هستم. تأثیر خطابیه امام‌جمعه اصفهان خطاب به اکثریت بی‌دین را می‌توان حدس زد.

اوضاع در زمینه اقتصاد از این هم وخیم‌تر است. کافی است به سقوط آزاد ارزش ریال نگاه کنید تا به عمق موقعیت اقتصادی حکومت پی ببرید.

در یک‌کلام، ارزش‌های اسلامی در میان اکثریت مردم سقوط کرده، بی‌دینی فراگیر شده، بی‌حجابی سراسری شده، بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی در میان نیروهای سرکوب، چه برسد در میان مردم، عمومی شده، فقط در یک چیز رژیم کارنامه بسیار مثبتی دارد و نه‌تنها سقوط نکرده؛ بلکه تصاعدی افزایش داشته و آن هم دزدی و فساد مقامات و آیت‌الله‌ها است.

اینرا هم بخوانید

خشم و نفرت علیه جنگ و حکومت – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۰۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …