خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این کارگران از خاتمه موقت اعتصاب قدرتمند کارگران این مجتمع بزرگ کارگری خبر میدهد. در بخشی از این بیانیه بر دستاوردهای مبارزاتی کارگران گروه ملی و نقش متحد کننده  و قدرت بخش مجمع عمومی چنین آمده است:

” ما با اتکای به این مجامع بود که توانستیم شرکت را از چنگال قوه قضاییه که به بهانه وجود اختلاس، برای غارت و چپاول آمده بود، بیرون بکشیم. ما با اتکای به مجامع و همفکری و دخالتگری جمعی مان بود که موسوی آن دزد بلند پرواز فاسد را با خفت از خانه خود بیرون انداختیم. ما با اتکای به این مجامع و هم نظری ها بود که یک صدا مقابل توطئه تشکیل شورای اسلامی ضد کارگری ایستادیم و آن را در نطفه خفه ساختیم.

این مجامع عمومی و خرد جمعی ما بود که اتحاد عمل مان را در برابر بیکار سازی و اخراج همکاران در دوره های مختلف رقم زد و در دفاع از آنها از پای ننشستیم و اجازه ندادیم احدی به خاطر مطالبه گری و حق خواهی از خانه خود اخراج شود. چاره‌ جویی ها، همفکری ها و همدلی ما بود که متحدمان ساخت و خیابان های شهر را به لرزه در آوردیم و فریاد حق طلبی مان که نه در اهواز بلکه در پهنه کشور طنین انداز شد.”.

در پایان این بیانیه با اشاره به مقابله متحدانه با سرکوبگری های حکومت از عقب نشینی مدیریت و بازگشت موقت کارگران بر سر کار خود خبر داده و در آن چنین آمده است:”اکنون نیز به قدرت اعتصاب درخشان اخیر، تعلیق از کار و ممنوعیت ورود به شرکت همکاران برداشته و جبهه مقابل ما متعهد به بازبینی مجدد در طرح طبقه بندی مشاغل شده است، اما همچنان باقی مطالبات ما پاسخ نگرفته و مهم تر آن که تعدادی از همکاران شفق همچنان ممنوع الورود بوده و اکنون مدیرعامل فاسد شرکت هم تهدید به اخراج آنها کرده است. بازگشت ما به محل کار به معنی پذیرش شرایط موجود نیست، ما بارها و بارها ثابت کرده ایم اخراج هیچ کارگری را برنمی تابیم. آن که باید از این شرکت اخراج شود علی محمدی و مدیران فاسد تر از او هستند. ما بارها گفته ایم خط قرمز مان اخراج همکاران است، بنابراین هشدار می دهیم که دست از این بازی خطرناک بردارید. بازگشت ما به محل کار، فرصت مغتنمی است تا هم تجدید قوا کرده و هم خود را برای مقابله و مبارزه ای دیگر سازمان دهیم.”.

حرکت متحدانه و موضع محکم و قاطع کارگران گروه ملی فولاد اهواز الگویی آموزنده و درخشان از اتحاد مبارزاتی کارگری با اتکاء به مجمع عمومی کارگری و تصمیم گیری جمعی و برای مقابله با سیاستهای سرکوبگرانه و چپاولگرانه کارفرمایان و پیمانکاران و کل سیاستهای ضد کارگری حکومت است. از این تجربیات باید آموخت. زنده باد کارگران فولاد!

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ اسفند ۱۴۰۲،  ۲۷  فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

دادستان کل رژیم: پرونده قضایی برای «بانوان بی‌حجاب» تشکیل نمی‌شود

تسنیم نوشت:حجت‌الاسلام محمدکاظم  موحدی‌آزاد دادستان کل رژیم در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان …