خامنه‌ای، اژه‌ای و فراجا عقب‌نشینی کردند!بی‌حجابی را هر چه بیشتر گسترش دهیم.در مقابل اوباش حکومت متحدانه بایستیم!‌

فرمان حمله به زنان فقط شش روز دوام آورد. روز ۲۵ فروردین همزمان با حمله به اسرائیل دور جدید حمله وحشیانه و سراسری به زنان شروع شد. تصور میکردند در پرتو فضای جنگی میتوانند حجاب اجباری را به زنان تحمیل کنند و دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی را پس بگیرند. اما چنان با مقاومت جانانه زنان و خشم و اعتراض مردم پاسخ گرفتند که خامنه‌ای، اژه‌ای و فراجا به ارگان‌های سرکوب و اوباش حکومت بدلیل تندروی‌شان تذکر دادند و گفتند منظورمان کیفر زنان در خیابان نبوده است!‌

خامنه‌ای گفت: «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد». طبق این خبر برخی مسئولان بدلیل کارهای بی‌قاعده! (یعنی حمله وحشیانه به زنان) تذکر دریافت کرده‌اند.

اژه‌ای چند ساعت پس از صحبت خامنه‌ای نوشت: «در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود».

فراجا نیز به دنبال اژه‌ای گفت: «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هرگونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد. فضای فعلی و راهبرد فراجا در شرایط کنونی حفظِ نظم و انضباطِ اجتماعی در قالبی ایجابی و تذکره‌ای است».

با گزارشاتی که در شش روز گذشته به سران حکومت رسید متوجه شدند که زنان شجاعانه مقاومت میکنند و دوره عوض شده است. متوجه شدند که توان این حمله وحشیانه را ندارند. فضای انفجاری جامعه را دیدند. ناتوانی و ناآمادگی بخش وسیعی از نیروهای سرکوب خود را هم دیدند و به این نتیجه رسیدند که جامعه بلند میشود و بار دیگر خیابان‌ها صحنه حضور گسترده و انقلابی مردم میشود. به این جمعبندی رسیدند که باید عقب‌نشینی کنند، فرمان حمله را شل کنند و حتی با تذکر به مسئولان و ارگان‌های خود دل مردم را به دست آورند!

میگویند نمیخواهیم زنان «کم توجه به قوانین»! در کف خیابان کیفر ببینند! حکومتی که ۴۵ سال است زنان را در کف خیابان به کیفر رسانده و هر جنایتی مرتکب شده فقط چند روز طول کشید تا متوجه وخامت اوضاع خود شود.

شل کردن فرمان حمله، ناتوانی و شکنندگی رژیم در مقابل مردم را بیش از پیش آشکار کرد. این عقب‌نشینی ناقص را باید با گسترش هر چه وسیعتر بی‌حجابی و با تعرض متحدانه به حجاب‌بانان و گشت ارشاد و سایر نیروهای سرکوب حکومت به عقب‌نشینی کامل و شکست مفتضحانه‌ حکومت تبدیل کنیم. شکستی که اینبار برای جنایتکاران حاکم بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹ آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …