خامنه‌ای حجاب:«حکم مسلم شرعی» است.”حتی کسانی که به شرع معتقد نیستند، باید قانون حجاب را رعایت کنند!

خامنه ای روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در دیدار با سران نظام گفته است: حجاب اجباری «حکم مسلم شرعی» است که نباید از آن صرف‌نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و «رعایت حکم قانون بر همه واجب است.»وی تاکید کرد که «حتی کسانی که به شرع معتقد نیستند» نیز باید قانون را باید رعایت کنند.صحبت های وی برگرفته از وب سایت حکومتی انتخاب ضمیمه است

*به چالش تحمیلی حجاب باید از ابعاد فقهی و قانونی و ملاحظات جانبی آن نگریسته شود.

*حجاب یک حکم مسلم شرعی است و باید آن را رعایت کنند، نمی توان از آن صرف نظر کرد.

 *در بحث حجاب، قانون وجود دارد؛ رعایت آن برای افرادی که حتی به شرع معتقد نیستند، واجب است.

*مسئولان بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت دارند و باید به مسئولیت خود عمل کنند. 

*طبق آنچه در گزارش های قابل اعتماد به ما رسیده عده ای را استخدام کردند که هنجار شکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.

*برداشتن حجاب اول کار است، اما هدف دشمن این است که فضا را به شرایط قبل از انقلاب برگردانند.

*دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید «به مسئولیت خود عمل کنند.»

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی هفت نفر را به اتهام مواد مخدر، در زندان‌های کرمان و کرج اعدام کرد

بر اساس گزارشات منتشر شده در مدیای اجتماعی رژیم سحرگاه یک‌شنبه ۲ اردیبهشت هفت زندانی …