خامنه ای:”در مقابله با دشمن بشدت جدی هستیم. حواسمان باید جمع باشد”…

خامنه ای در دیدار با دار و دسته های حکومتی سازماندهی شده از سیستان و بلوچستان گفته است:”ما در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم”. دشمن در دشمنی و نقشه‌کشی خودش جدی است و ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم”.

حواسمان باید جمع باشد. بدانیم چه کار می کنیم بدانیم چه می گوییم، حرفی که می‌زنیم در جهت نقشه‌ دشمن نباشد. جدول دشمن را کامل نکند. گاهی غفلت ممکن است بکند کسی یک حرکتی بکند یک حرفی بزند که جدول نقشه‌ی دشمن را کامل کند، این خطرناک است. باید مراقبت کرد که این اتفاق نیفتد. اگر ما مراقب باشیم دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند انجام بدهد.

وی در دادامه ادعا کرد:”معلومات اطلاعاتی ما به ما می‌گوید که دولت آمریکا در این کشور، مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده؛ با ماموریت بحران‌سازی در کشور ما از جمله ایران. تا بگردند نقاطی را که در کشور به‌نظر آنها موجب می‌شود بحران درست بشود، تحریک کنند‌. آنها با فکر و مطالعه به این نتیجه رسیدند که در ایران چند نقطه بحران‌ساز وجود دارد: اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مساله جنسیت و زن که باید اینها را برای بحران‌سازی تحریک کرد.این برنامۀ آمریکاست و شتر در خواب بیند پنبه دانه‌‌‌!

فایل صوتی

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل می‌گوید: «شمار زیادی از مجروحان دریافت کمک‌ها درغزه با گلوله زخمی شده‌اند»

سازمان ملل می‌گوید که تعداد زیادی از زخمی‌های کاروان کمک‌های بشردوستانه غزه با گلوله زخمی …