خانم هلاله امینی شما شغل ناشرافتمندانه تان را ادامه دهید. لطفا خاک در چشم کولبران نپاشید!

با واکنش اعتراضی در سطح سراسری علیه کشتن کولبران که موجب راه افتادن کارزاری با هشتگ «کولبر نکشید»؛ کارزاری که شهروندان با صدها هزار توئیت از آن حمایت کرده‌اند.ظاهرا مزدوران جمهوری اسلامی برای مقابله از حمایت توده ای مردم از کولبران به تکاپو و بفکر تلاشهای مذبوحانه افتاده و با بردن کولبری به اصطبل( شورای عالی استان ها) میخواهند جبران منافات کنند. خبر کامل در ادامه کامنت آمده است).
خانم هلاله امینی برو گم شو! “رفتار بهتری” با کولبران چه واژه ای است! شما در مقام مزدوری با حکومتی قرار گرفته اید که در جنایت و کشتن انسانها رتبه اول را دارد. شما در خدمت رژیمی تشریف دارید که هزاران کارگر بیکار کولبر را با شلیک نیروهای انتظامی کشته است. زندگی و کرامت و حرمت کولبران و بستگانشان را به نیستی کشانده.
خانم هلاله امینی؛ کولبران بار مرگ را در نظامی که شما وردست و مزدورش هستید به دوش میکشند.
در سال ۱۳۹۸ حداقل ۷۰ کولبر کشته و ۱۵۴ نفر نیز مجروح شده‌اند. همچنین از آغاز فروردین ماه امسال (۱۳۹۹) تاکنون بیش از سی کولبر کشته و ده ها نفر زخمی شده‌اند. بیشتر کشته شدگان با شلیک نیروهای هار و ضد انسانی حکونت اسلامی کشته شد اند.
کولبران در قلب جامعه و مردم هستند. بارها در حمایت از خواستهای کولبران و برای سد کردن کشتن آنها وبرای برخورداری از حقوق بیمه بیکاری و تامین زندگی انسانی، مردم کردستان دست بمبارزه و اعتضاب زده اند.
٢٤ ‌مرداد ١٣٩٩
خبر؛ حضور یک کولبر در جایگاه سخنرانی شورای عالی استان ها
هلاله امینی، نماینده استان کردستان در شورای عالی استان ها در جریان اجلاس عمومی شورای عالی استان ها یک کولبر که دو انگشت خود را در حین جا به جایی بار از دست داده بود به همراه خود به جایگاه سخنرانی آورد و گفت: امروزه استان کردستان از ویژگی های صنعتی بودن برخوردار نیست و شهروندان این استان به همراه استان های کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان برای امرار معاش خود مجبور هستند که کولبری کنند.او افزود: این کولبری که در کنار من حضور دارد نماینده ای از هزاران کولبر استان کردستان است که در جنگ با سختی های طبیعت خود را به خطر می اندازند تا برای خانواده خود نان ببرند. او در سرمای زمستان به علت گرفتار شدن 4 ساعته در زیر برف 2 انگشت خود را از دست داد و شغلی نیز برای او وجود ندارد تا امرار معاش کند.امینی تاکید کرد: از مسئولین و تمامی افراد که در این امر دخیل هستند خواهشمندیم تا این شغل را سامان دهند. کولبران قاچاقچی نیستند و مسئولین نیز بارها بر این امر تاکید کرده اند پس باید در عمل نیز رفتار بهتری با آن ها شود و این شاغلین به رسمیت شناخته شوند.

اینرا هم بخوانید

کردستان سنگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی- نسان نودینیان پاسخ می‌دهد

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …