خانواده های کارگران هپکو به میدان آمدند. دو ماه حقوق معوقه پرداخت شد

روز ۱۹ بهمن در ادامه اعتصاب و تجمعات و راهپیمایی های کارگران هپکو، خانواده های آنها نیز به تجمع پیوستند، در پارک وسط شهر چادر زدند و تحصن شان را اعلام کردند. این اعتراض با حمایت و استقبال گرم مردم اراک مواجه شد و حکومتیان را به دست و پا انداخت. مسئولین حکومتی که در طول چند هفته مبارزات کارگران از پرداخت طلب آنها سر باز میزدند بلافاصله صبح روز بیستم دو ماه از معوقات مزدی کارگران را به حساب آنها واریز کردند و در جلسه ای در استانداری اراک وعده دادند که مابقی طلب کارگران تا قبل از ۱۵ اسفند پرداخت میشود.

حزب کمونیست کارگری به کارگران هپکو و خانواده هایشان صمیمانه تبریک میگوید. تبریک بخاطر پافشاری و عزم راسخ آنها، بخاطر به میدان آمدن خانواده های کارگری و حمایت مردم شهر، بخاطر الگویی که هم در اراک و هم در سطح کشور در مقابل جامعه و میلیون ها کارگر قرار دادند.

معلوم شد که پول هست ولی باید با زور از حلقوم استثمارگران و مفتخوران بیرون کشید. معلوم شد که تنها راه به میدان آوردن همه نیروی ما است. معلوم شد که راهش اعتماد کردن به مشتی دزد از کارفرما تا حکومت فاسد اسلامی نیست.

کارگران هپکو و خانواده هایشان با مبارزه پیگیر و بی وقفه و موفقیت نسبی خود، به فضای جنبش کارگری در ایران انرژی تازه ای دادند و جایگاه برجسته ای پیدا کردند. وقت آن است که کارگران هپکو پرچم افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر را نیز بلند کنند و پیشقدم مبارزه ای مهم برای خود و کل طبقه کارگر بشوند. فراخوان ما به کارگران هپکو این است که قدم دیگری نیز به جلو بردارند و مجمع عمومی بزرگ خود را با حضور خانواده هایشان تشکیل بدهند، مبارزه چند هفته ای خود را ارزیابی کنند و دست به کار تشکلی برای تداوم مبارزات خود شوند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۹ فوریه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …