خانواده های کارگران هپکو به میدان آمدند, کارگران هپکو و خانواده هایشان دست به تحصن زدند

در ادامه مبارزات کارگران هپکو که از اوایل دیماه شروع شده، امروز خانواده های آنها نیز به تجمع کارگران پیوستند و در باغ ملی اراک دست به تحصن زدند. طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض شرکت هپکو قصد دارند امشب را در باغ ملی یا اطراف مصلا در محدوده دروازه تهران سپری کنند. خانواده این کارگران نیز در این تجمع و تحصن حضور دارند. کارگران و خانواده هایشان در حالیکه پلاکاردهایی در دست دارند شعار میدهند زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی. بر روی یکی از پلاکاردهای کارگران خطاب به مسئولین حکومتی نوشته شده است: بجای شعار و دروغ اقدام کنید. لازم به توضیح است که چهار ماه حقوق کارگران توسط کارفرمای مفتخور و فاسد شرکت بالا کشیده شده است.

زنده باد کارگران هپکو و خانواده های آنها که تجربه گرانبهای خانواده های کارگران معدن آهن بافق را ادامه میدهند. حضور خانواده های کارگری در تجمعات اعتراضی یک گام مهم در گسترش و قدرتمند شدن مبارزات کارگران است که با قاطعیت میتوان گفت به سنتی در جنبش کارگری ایران تبدیل شده و حال و هوای تازه ای به مبارزات کارگران داده است.

 

حزب کمونیست کارگری به کارگران هپکو و خانواده های آنها درود میفرستد و کارگران اعتصابی در سراسر کشور و خانواده های آنها را فرامیخواند که دوش به دوش هم برای تحقق مطالبات خود و عقب راندن سرمایه داران مفتخور و دولت اسلامی شان این سنت مدرن و موثر را همه جا بکار گیرند. خانواده های کارگری نه تنها باید نقش بسیار موثرتر و مهمتری در تجمعات اعتراضی ایفا کنند بلکه میتوانند نقش مهمی در ایجاد تشکل های توده ای کارگری داشته باشند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۷ فوریه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت ۵:اعتصاب بیش از۲۰ هزار کارگر نفت در ۹۰ شرکت مختلف درصنعت نفت و گاز

بنا بر گزارشات منتشر شده روز گذشته دوم تیرماه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت …