خبرگزاری حکومتی ایلنا:اعتراض کارگران کاغذسازی پارس خاتمه یافت و پیمانکار حذف شد!

ایلنا نوشت:اعتراض کارگران کاغذسازی پارس خاتمه یافت و پیمانکار حذف شد. بیش از ۵۰۰ کارگر کارخانه کاغذسازی پارس از حدود دو هفته پیش در اعتراض به تبعیض و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و پاداش اندک در نتیجه حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در این واحد تولیدی, دست به اعتراضات و تجمعات گسترده ای زده بودند. ایلنا به نقل از کارگران نوشته روز پنجشنبه هفته گذشته؛ با مسئولان کارخانه جلسه‌ای برگزار کردیم که در نتیجه آن کارفرما با کنار گذاشتن پیمانکار تامین نیرو و عقد قرارداد سه ماهه به حقوق هریک از کارگران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه کرد.

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …