خطاب به احزاب، سازمان‌ها، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق انسان در سراسر جهان.از زنان و مردم ایران در مقابل رژیم وحشی اسلامی حمایت کنید!


جمهوری اسلامی همزمان و درست همان روز ۱۳ آوریل که به اسرائیل حمله کرد حمله خود به زنان را نیز بطور وحشیانه‌ای در سراسر کشور شروع کرد. صحنه‌های فجیع حمله به زنان در خیابان‌ها تکان‌دهنده است. حکومت تصور میکند در پرتو فضای جنگی میتواند زنان را عقب براند، حجاب اجباری را به آنها تحمیل کند و دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی را پس بگیرد.

اما زنان نیز کوتاه نمیایند و حاضر به عقب‌نشینی نیستند. همه جا شاهد صحنه‌های مقاومت شجاعانه زنان با عوامل سرکوب هستیم. در واقع یک جنگ واقعی در داخل کشور در جریان است. جنگ میان حکومت از یکطرف و زنان و کل جامعه از طرف دیگر. این جنگ ادامه انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلابی که حمایت و احترام مردم جهان را با خود داشت و این حمایت‌ها بسیار تاثیرگذار بود. هم اهرم فشار مهمی به جمهوری اسلامی بود و هم قوت قلبی بسیار موثر برای زنان و مردم ایران.

از شما میخواهیم در مقابل تعرض جدید و گسترده حکومت به زنان و جامعه با تمام قوا از زنان و مردم ایران حمایت کنید. بار دیگر باید شهرهای کشورهای مختلف صحنه حضور گسترده مردم در همبستگی و همراهی با زنان و مردم ایران باشد. به شما اطمینیان میدهیم که زنان و مردم با شجاعت در مقابل یورش حکومت ایستادگی میکنند. جبهه زنان و مردم انقلابی ایران را تقویت کنید. به هر شکل که میتوانید با سازماندهی میتینگ و یا شرکت در میتینگ‌هایی که توسط نیروهای مدافع مردم ایران سازماندهی میشود، با صدور بیانیه‌، با رسانه‌ای کردن این یورش وحشیانه جمهوری اسلامی به زنان در خیابان‌های ایران، با فشار به دول غربی برای محکومیت جمهوری اسلامی و به هر شکل دیگری که میتوانید فعالانه در این جدال مهم سیاسی شرکت کنید و جبهه زنان و مردم را در مقابل حکومت متحجر و وحشی اسلامی تقویت کنید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ آوریل ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

اعتصاب گروههایی از کارگران پروژه ای نفت در عسلویه و تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارشی از اعتصابات بخش هایی از کارگران پروژه ای …