“خودآزمایی نظامی سازمان کومه له شاخه مهتدی”

“سازمان کومه له شاخه مهتدی”، روز جمعه ۲ تیر در اطلاعیه ای از کشته شدن سه نفره از افراد این سازمان در درگیری با نیروهای رژیم در اطراف سنندج خبر داد. گویا این تیم که چهار نفر بودند و یک نفر آنان نیز اسیر شده است، در ماموریتی که سران سازمان زحمتکشان به آنان داده بودند قصد اجرای یک عملیلت نظامی در اطراف سنندج را داشتند.

این اولین بار نیست که جریانات منشعب از کومه له و همچنین شاخه های حزب دمکرات اقدام به چنین حرکتهای نظامی شکست خورده ای میکنند. طی چند سال اخیر آنان بارها واحدهایی را بقول خودشان برای “حضور در منطقه و انجام عملیات نظامی “، روانه قتل گاه کرده اند که متاسفانه هر بار افرادی از این واحدها جان خود را از دست داده اند. در اینجا به خانواده های کسانیکه جان خود را از دست داده اند تسلیت میگویم.

اما مسئله تنها به عدم موفقیت و همچنین شکست سیاست و تاکتیک نظامی این جریانات محدود نمیشود. سیاست و تاکتیک نظامی این جریانات قبل از هر چیز و مستقیما بر فضای سیاسی و اعتراضی در جامعه کردستان تاثیر مخرب بر جای میگذارد. سران این احزاب خودشان بخوبی بر این مسئله واقف هستند که با حضور نظامی هر تیم و دسته ای از نیروهایشان در اطراف شهر و روستاها، رژیم اسلامی همه جا را قرق میکند و با ریختن نیروهای سرکوب فضای میلیتاریستی بر شهرها را حاکم میکند و این یعنی پس زدن فضای اعتراض اجتماعی و توده ای در حال گسترش در کردستان که جمهوری اسلامی همیشه از آن وحشت داشته است.

آندسته از جوانان و نسل جدید که به هر دلیلی امروز در صفوف احزاب مسلح در کردستان قرار دارند باید بدانند که فعالیت نظامی دهه شصت با آنچه که این جریانات امروز به آن وارد شده اند ابدا قابل مقایسه با هم نیستند و بعنوان دو پدیده بسیار متفاوت در دو مقطع تاریخی بطورجداگانه باید ارزیابی شوند. فعالیت نیروهای نظامی و مسلح در اوایل دهه شصت شمسی مقاومتی مسلحانه و توده ای در کردستان برای تحقق خواستهای انقلاب ۵۷ بود. مقاومت، دخالت مستقیم و همکاری گسترده و توده ای مردم، تجارب و کارآیی واحدهای نظامی بر بستر تداوم شرایط متاثر از انقلاب و دهها فاکتور دیگر در آن دوران ( که بررسی جداگانه ای میطلبد ) را نمیتوان با حتی واحدهای چند صد نفره صرفا نظامی در شرایط کنونی در منطقه و در خدمت به افق و اهدافی که در پس معادلات سیاسی برای قرار گرفتن در صف قطب بندیها و شکافهای منطقه ای نهفته است مقایسه کرد.

احزاب ناسیونالیست کرد آگاهانه در شرایطی دست به این نوع اقدامات نظامی میزنند که از یک سو فضای اعتراضی در شهرهای کردستان و هم در سراسر کشور علیه رژیم اسلامی به امری روزمره و روتین تبدیل شده و نهادهای سرکوب حکومت بویژه در کردستان بدنبال کوچکترین بهانه ای برای ایجاد فضای رعب هستند و از سوی دیگر اوضاع و شرایط سیاسی منطقه و تنشهای کنونی بین رژیم اسلامی و عربستان که جمهوری اسلامی آنرا بعنوان برکات آسمانی برای تعرض به مبارزات و اعتراضات مردم محسوب میکند در جریان است.

سازمان مهتدی و دیگر جریاناتی که در شرایط کنونی اقدام به خودآزمایی های شکست خورده نظامی میکنند از یک سو سیاستشان عملا و مستقیما در جهت تامین اهداف رژیم اسلامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت، ایجاد خلل در مبارزات اجتماعی مدرن و رادیکال جنبشهای اعتراضی و میدان دادن به دستگیری و زندانی کردن فعالین عرصه های مختلف اجتماعی است و از سوی دیگر پس دادن امتحان برای نشان دادن قابلیت نظامی به رقیب منطقه ای جمهوری اسلامی است.

سازمان مهتدی که امروز در سیمای قومیگری و در کنار جریانات مرتجع اسلامی میکوشد در جبهه بارزانی و عربستات سعودی به ایفای نقش بپردازند، بخوبی میداند که در صورت قوت گرفتن مبارزات اجتماعی و رادیکال مردم، در صورت تقویت شدن مبارزات و اعتراضات گسترده کارگری، این جریان و دیگر نیروهای هم جنس آن، جایی برای مانوور دادن در فردای تحولات سیاسی کردستان نخواهند داشت.

آنان برای عقب نماندن از پس مانده های فضایی که منطقه را به تباهی کشانیده است، تلاش میکنند بر بستر چنین فضایی به اهداف خود دست یابند. اوضاع و شرایط کنونی بربستر تحولات منطقه زمینه مناسبی برای جریانات ناسیونالیست کرد، نیروهای قومی و اسلامی است. این احزاب و این نیروها تنها بر بستر چنین فضای مسموم و مشمئز کننده ای قادر به تغذیه و ادامه حیات و ایفای نقش هستند.

تلاش سازمان مهتدی برای نزدیکی، همکاری و ائتلاف با دیگر احزاب اپوزیسیون در کردستان، متقاعد کردن و جذب آنان به افق، سیاستها و پلاتفرم خود، برای تداوم و گسترش اینچنین فضای نظامی در پیشگاه مرتجعین محلی و حاکمان سعودی است.

با هر درجه از گسترش اوضاع و شرایط مبارزاتی رادیکال اجتماعی و اعتراضات گسترده کارگری و همچنین ایفای نقش جریانات سوسیالیست و کمونیست برای پس زدن و به زانو درآوردن رژیم اسلامی در کردستان و در سراسر کشور، این احزاب کوچکترین شانسی برای دست یابی به افق و اهداف سیاسی و نظامی حقیری که دنبال میکنند نخواهند داشت.
۲۴ ژوپن ۲۰۱۷

۲۴ ژوپن ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

راه حل سقز علیه تهاجم شیمیایی- عبدل گلپریان

روز یکشنبه ۲۰ فروردین دست‌کم شش مدرسه دخترانه در شهر سقز به‌طور هم‌زمان هدف حملات …