“خیزش بازنشسته تیشه به ریشه می‌زند”- شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

یک اتفاق مهم در سه روز گذشته تجمع اعتراضی هزاران بازنشسته فرهنگی ۱۴۰۰ در تهران در مقابل سازمان برنامه بودجه در تهران است.

روز سه‌شنبه در دومین روز این اعتراض بود که یک زن بازنشسته با فریاد خشمگینانه علیه  فقر بی‌حدوحصر اخطار داد و  گفت: “خیزش بازنشسته تیشه به ریشه می‌زند ” و این گفته او با کف‌زدن و همراهی جمعیت بزرگ بازنشسته‌ها پاسخ گرفت. این بازنشستگان در سه روز تجمع اعتراضی خود با شعارهای “قدرت ما جمع ماست، رتبه‌بندی حق ماست”،  “فکر نکنید یه روزه، قرار ما هر روزه “، “با اهل‌قلم هرکه درافتاد ورافتاد”،  صحنه‌های قدرتمندی از اعتراض را شکل دادند. اعتراضی با این قدرت در کنار اعتراضات دیگر بخش‌های بازنشستگان در طول هفته که با فریاد “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد” کل جامعه را به اعتراض فرامی‌خوانند، حکومت را به وحشت انداخت.

از همین رو روز چهارشنبه در سومین روز اعتراض معلمان بازنشسته در تهران با حمله وحشیانه نیروی سرکوب حکومت روبرو شد و سرکوبگران دیوانه‌وار فریاد می‌زدند و جمعیت را به چند دسته متفرق و  با فشار و تهدید به‌طرف میدان بهارستان سوق دادند. اما بازنشستگان تا ۱۲ ظهر در محل ماندند و چندین بار مسافت میدان بهارستان تا سازمان برنامه‌وبودجه  را طی کردند و فریاد شعارهایشان بلند بود. در این میان ده‌ها بازنشسته دستگیر شدند. در مقابل بازنشستگان مقاومت کرده و شماری را که عمدتاً زنان بودند را از چنگ سرکوبگران بیرون کشیدند.

در برابر این تعرض حکومت، تشکل‌های مختلف از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و شورای بازنشستگان ضمن گزارش خبرها یورش به تجمع بازنشستگان و دستگیری‌ها را محکوم کردند.

در کنار بازنشستگان بایستیم و با گسترش اعتراضاتمان پاسخ  محکمی به گستاخی حکومت و یورش وحشیانه‌اش به صف اعتراض بازنشستگان بدهیم. با بیانیه‌های مشترک اعتراضی بر آزادی فوری بازنشستگان دستگیر شده تأکید کنیم. ادامه تجمعات مشترک بخش‌های مختلف بازنشستگان و حمایت‌های مردمی قدم مهمی در این راستا ست.

بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه علیه فقر و فساد و بی تأمینی هستند. بازنشستگان با برافراشتن پرچم اتحاد مبارزاتی کل جامعه علیه فقر و فساد و با اعتراضات جانانه خود در  دفاع  از زنان و علیه اعدام‌ها  به یک سنگر مهم دفاع از دستاوردهای انقلاب و به الگویی برای بازگشت اعتراضات مردمی به خیابان تبدیل شده‌اند. با تمام قوا از این سنگر مهم مبارزاتی حمایت و پشتیبانی کنیم.

اینرا هم بخوانید

سیرک انتخاباتی حکومت و فضای انقلابی جامعه – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …