خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۱۴۰:شیفت دوم کارگران کروز نیز به اعتصاب پیوستند. فیلم

صبح روز ۲۸ آبان جمعیت بزرگی از کارگران شرکت کروز کارخانه ۳ که کارگران بخش تولید کارخانه ایران خودرو هستند دست به اعتصاب و تحصن زدند. کارگران شعار میدادند: “کروزی داد بزن حقتو فریاد بزن”. در ادامه، کارگران شیفت دوم این مجتمع نیز با شعار نترسید،‌ نترسید،‌ما همه با هم هستیم به اعتصاب پیوستند. در همین حال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز برای دو روز ۲۹  و ۳۰ آبان فراخوان به اعتصاب داده است.

اعتراضات کارگران ذوب آهن اصفهان، اعتصاب و تجمع این روز کارگرن کروز و فراخوان معلمان برای دو روز اعتصاب سراسری، زمینه را برای اعتصابات سراسری کارگری بسیار فراهم تر کرده است. اعتصابات سراسری کارگری به معنای وارد شدن بخش حیاتی جامعه به انقلاب و سرنگونی حکومت است و میتواند در ادامه خود ضربه نهایی را بر پیکر رژیم ضد انسان، ضد زن و جنایکار اسلامی وارد کند.

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی!

نابود باد حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ آبان ۱۴۰۱ُ، ۱۹ نوامبر۲۰۲۲

فیلمها از اینجا

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …