دادستان حکومت:با شبکه‌های اجتماعی متخلف در زمان انتخابات قطعا برخورد می‌شود

منتظری داستان حکومت به ایسنا گفته است با شبکه‌های اجتماعی متخلف در زمان انتخابات قطعا برخورد می‌شود.: ما در آستانه یک تحول دیگر- انتخابات – هستیم و اگر کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی بخواهند علیه افراد و مصالح کشور سوءاستفاده کنند و خلاف قانون مرتکب شوند، قطعا برخورد می‌شود.

ویدرباره استفاده غیرمجاز از برخی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها درباره انتخابات گفت: اگر این شبکه ها و کانال ها  بخواهند علیه افراد و مصالح کشور سواستفاده کنند و خلاف قانون مرتکب شوند، قطعا برخورد می‌شود. بسیاری از این موضوعات باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها به رأی گذاشته شود تا مصوب شود. ما اینها را به کارگروه می‌بریم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعا از طریق قضایی با آنها برخورد خواهیم کرد.ایسنا

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …