دادستان کل رژیم کاربران شبکه های اجتماعی را تهدید به «برخورد سریع» کرد

*محمد موحدی آزاد، دادستان کل رژیم کاربران رسانه‌های اجتماعی را تهدید به «برخورد سریع، موثر و بازدارنده» کرد.وی به دادستان‌های رژیم در سراسر کشور دستورداده است:” باید با افرادی که با انتشار مطالبی درباره کشته شدن رئیسی اقدام به «توهین» یا «مخدوش ساختن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی» می‌کنند به شدت برخورد کنند”. از رسانه های حکومت

اینرا هم بخوانید

درخواست ٥٠٠ نفر از نمایندگان پارلمان و مجالس ایالتی آلمان برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی

۱۶۰ نماینده پارلمان و حدود ۳۵۰ نماینده مجالس ایالتی آلمان بیانیه‌ای را امضا کردند که …