دادگاه تهران چهار شهروند بلوچ را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده است.

دادگاه تهران چهار شهروند بلوچ به نام های؛ عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج و سلیمان شه‌بخشرا به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده است. این چهار نفر که در زندان قزلحصار هستند. اتهامات این چهار نفر «تشکیل و عضویت در گروه‌های ضدانقلاب» خوانده شده به «بغی» متهم شده و برای آنها حکم اعدام صادر شده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دو متهم اول پرونده در حالی به اعدام محکوم شد‌ه‌اند که سال ۱۳۹۵ در پرونده‌ای با همین اتهام توسط شعبه اول دادگاه زاهدان تبرئه و آزاد شدند با این حال این دو نفر چند ماه بعد دوباره بازداشت شدند.دو زندانی دیگر، سلیمان شه‌بخش و عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج، در سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل رئیس پایگاه بسیج چاه‌زرد بازداشت شدند.به نوشته وبسایت حقوقی «دادبان»، سلیمان شه‌بخش متولد ۱۳۷۵ است و عمل ارتکابی منتسب به او زمانی رخ داده که او ۱۲ ساله بوده است.

اینرا هم بخوانید

سیل در سیستان و بلوچستان؛نه آب داریم نه غذا.راهها بسته،قطعی برق، آب و گاز

روزنامه حکومتی هم میهن نوشته:نه آب داریم نه غذا.روایت سیل‏زده‏‌های بلوچستان از ۶ روز آبگرفتگی، …