دادگستری اصفهان اجرای احکام اعدام 5 نفر را “تکذیب”کرد!

 فارس به نقل از روابط عموی دادگستری استان اصفهان، محمدرضا حبیبی رئیس‌کل دادگستری استان در پی انتشار مجدد اخبار کذب در خصوص اجرای حکم ۵ نفر از “اغتشاشگران” در اصفهان تأکید کرد: هیچگونه تعیین وقتی برای اجرای حکم ۵ نفر از “اغتشاشگران” که تشریفات قانونی اجرای آن طی شده باشد، وجود نداشته و اخبار منتشره در خصوص اجرای این احکام، از پایه و اساس کذب است.

این سیاست همیشگی رژیم در مواقع گسترش اعتراضات مردم و فشار به حکومت در مورد اعدامها می باشد. خطر اعدام 5 نفر هنوز پا برجاست. روزنه

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …