دانش آموزان شهرستان هیرمند نه لباس دارند و نه کفش.فیلم و گزارش

وب سایت حکومتی رکنا نوشت:دانش آموزان شهرستان هیرمند نه لباس دارند و نه کفش / برخی مدارس آبرسانی نشده، با آفتابه به سرویس بهداشتی می روند !

یک منبع آگاه در گفت و گو با رکنا به بیان برخی از مشکلات این دانش آموزان سخن می گوید.او می گوید: مدارس سرویس بهداشتی مناسبی ندارند. از آنجایی که برخی از مدارس آبرسانی هم نشده اند، دانش آموزان با آفتابه از سرویس بهداشتی استفاده می کنند. 

این منبع آگاه تاکید می کند: این دانش آموزان، لباس مناسب برای هیچ کدام از فصل ها ندارند. کفش ها و لباس های پاره شده، اصلا زیبنده این بچه ها نیست. حتی دختربچه هایی را می شناسم که کفش های برادران بزرگترشان را می پوشند. همچنین از آنجایی که حیاط مدارس آسفالت نیست و الان هم فصل بارندگی است، زمین های خاکی، به گِل زاری تبدیل می شوند که برای این بچه ها که کفش مناسب ندارند شرایط تردد را سخت کرده است. در مدارسی که در مناطق گرمسیری  و بیابانی ایجاد شده است احتمال حمله مار و عقرب نیز وجود دارد.وی تاکید می کند: مدارس هیرمند به اسپیلت مجهز هستند؛ ولی به علت مصرف بالای برق و هزینه های سنگین آن، همه مدارس این شهرستان با استفاده از چراغ نفتی کلاس ها را گرم می کنند و هیچ کدام از این مدارس گازکشی نشده اند. فیلم از اینجا

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/950043-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اینرا هم بخوانید

پاسخ مردم  به جنگ ایران و اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است

اطلاعیه شماره یک  در مورد جنگ ایران  و اسرائیل:پاسخ مردم  به جنگ ایران و اسرائیل …