دبیر کل سازمان ملل نسبت به اشاعۀ «عوام فریبی» هشدار داد

آنتونیو گوتِرِش، که، روز دوشنبه ٢٧ فوریه/ ٩ اسفند، در اجلاس افتتاحیۀ سی و چهارمین نشست سالانۀ شورای حقوق بشر در ژنو سخن می گفت، با بر شمردن تهدیدهائی که در سراسر جهان علیۀ حقوق شهروندان وجود دارد، بر ضرورت بیداری جامعۀ جهانی تاکید کرد.

آنتونیو گوتِرِش گفت «ما بیش از پیش شاهد نتایج مخرّبِ عوام فریبی و افراط گرائی هستیم. این هر دو از یکدیگر تغذیه می کنند و به جنون نژادپرستی، بیگانه ستیزی، یهودی ستیزی، خشم و نفرت نسبت به مسلمانان و دیگر اَشکالِ نابردباری دامن می‌زنند».

دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد که «اقلیّت ها و جوامع بومی در سراسر دنیا مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، حقوق پناه جویان و مهاجران نقض می شود و قاچاق انسان ها رو به افزایش است». آنتونیو گوتِرِش از جامعۀ جهانی خواست «در برابر شمار فراوان انسان‌هائی که از جنگ می گریزند، از مسئولیّت خود شانه خالی نکند». وی تاکید که «باید تمامیّت نظام بین المللیِ حمایت و حفاظت از پناهندگان را بازسازی کرده و آنرا به اجرا گذاریم».

دبیر کل سازمان ملل متحد با اشارۀ روشن به برخی اظهار نظرات رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت «ما باید در برابر کسانی که می خواهند شکنجه را دو باره بر قرار سازند، مقاومت کنیم». او تاکید کرد که «شکنجه عملی است پَست و حقیرانه که هیچ کمکی به کسب اطلاعات نمی کند و تنها موجب شرمساری کشورهائی می گردد که بدان متوسل می شوند».

آنتونیو گوتِرِش خواستار همکاری همه برای جلوگیری از گسترش مجازات اعدام در جهان شد و یادآوری کرد که «بدون شرکت و حضور زنان و دختران دست یافتن به اهداف حقوق بشر» نا ممکن است. وی تاکید کرد که «حقوق بشر، حقوقِ همۀ انسان‌هاست».

در همین حال، کمیسر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، زید راعد الحسین، از تلاش کسانی که بگفتۀ او قصد دارند خود را از نظام جهانی «چند قطبی»، بیرون بکشند، ابراز تاسف کرد. وی آنان را «سوء استفاده جویان سیاسی» لقب داد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز بمدت چهار هفته به بررسی موقعیّت این حقوق در کشورهای مختلف جهان می پردازد و در این زمینه قطعنامه‌هائی به تصویب می رساند.

موقعیت حقوق بشر در سوریه، کرۀ شمالی، برمه و شماری از دیگر کشورها، و نیز توجۀ خاص به وضعیّت پناه جویان و مهاجران، آزادی عقیده و نیز اعمال شکنجه از موضوعات پراهمیّت اجلاس کنونی شورا بحساب می آید.رادیو فرانسه

اینرا هم بخوانید

کانادا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد

کانادا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دومینیک لبلانک وزیر امنیت عمومی …