درآمد از محل هدفمندی یارانه ها ۳۶هزارمیلیارد تومان است!

سایت مجلس،عادل آذر رئیس دیوان محاسبات  حکومت گفته است:، درباره اختلاف مطرح درباره میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: رئیس مجلس به دیوان محاسبات ماموریت داد تا بصورت کارشناسی بحث اختلاف مطرح در میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بررسی کند.

:گزارشی در رابطه با میزان درآمد حاصل از هدفمندی در کمیسیون تلفیق بودجه و در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ارائه شد.

 حکمیت دیوان محاسبات درباره میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد پذیریش رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه قرار گرفت.

وی ادامه داد: باید توجه داشت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی شامل نفت خام، میعانات گازی فرآورده های نفتی برق و آب و گاز حدود 70 هزار میلیارد تومان است اما نکته مهم میزانی است که به حساب سازمان هدفمندسازی واریز می شود که براساس قانون خالص عواید حاصل به حساب این سازمان واریز می شود.

 موضوعاتی مانند مالیات، هزینه های تولید، مبالغ مربوط به گاز بلاعوض به پالایشگاه ها و نیروگاه ها از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی باید کم شود تا به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز شود.

خالص درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می شود

وی افزود: براساس محاسبات انجام شده در سال 95 حدود 36هزار میلیارد تومان منابع باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود این در حالی است که دولت رقم حدود 31هزار میلیارد تومان ومرکز پژوهش های مجلس رقم48هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی محاسبه کرده بود.

 دولت میزان ارزش ریالی قیر بلاعوض را در محاسبات خود لحاظ کرده بود که دیوان محاسبات اعلام کرد ملاک قانون است، البته آقایان نوبخت و حاج بابایی اعلام کردند گزارش دیوان محاسبات قابل قبول است./

اینرا هم بخوانید

تجمع مقابل وزارت خارجه سوئد در اعتراض به مماشات این دولت با جمهوری اسلامی و آزادی حمید نوری

یکشنبه ۱۶ ژوئن اعتراض به مماشات دولت سوئد با جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی …