در تجمع اعتراضی مقابل اجلاس سازمان جهانی کار علیه حضور جمهوری اسلامی در ژنو شرکت کنید.هفتم ژوئن ٢٠٢٤ برابر با ١٨خرداد ١٤٠٣

در تجمع اعتراضی مقابل اجلاس سالانه سازمان جهانی کار علیه حضور جمهوری اسلامی در ژنو شرکت کنید.هفتم ژوئن ٢٠٢٤ برابر با ١٨خرداد ١٤٠٣ https://rowzane.com/%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/…

اینرا هم بخوانید

تجمع بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و چند خبر دیگر

اعتراضات هر روزه بخشهای مختلف بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز هشتم خردادماه در …