در حاشیه اخبار کارگری

درباره ابراز وجود کارگران و معلمان در اجلاس بین المللی و میدیای اجتماعی!

 

یکی از دستاوردهای مهم جنبش کارگری در یک دهه گذشته ابراز وجود علنی فعالین کارگری و معلمان است. یکی از نتایج ملموس و قابل اتکا حضور فعالین کارگری رابطه آنها با جنبش کارگری بین المللی است. این دستاورد مهم است تاکنون تاثیرات مهمی را در ساختار اعتراضی و اعتمادکارگران به فعالین و سخنوگویان دردرون  جنبش کارگری و معلمان را بالا برده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد  خبر مربوط به شرکت حسن سعیدی و سید رسول طالب مقدم در اجلاس کنفدراسیون اتحادیه های کارکنان عمومی ترکیه را منتشر کرده است.

در ٢٢ خرداد ٩٦  به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه (کلکتیو) از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت شرکت دریک صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار (ilo) ،  حسن سعیدی به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ژنو  سفر کرده است.

در ماه مارس ٢٠١٣ در  پنجاهمین کنگره سندیکای س ژ ت فرانسه، که  در شهر تولوز با شرکت بیش از هزار نفر از نمایندگان این اتحادیه برگزار شد، تعدادی از فعالین سندیکائی از کشور های دیگر جهان هم دعوت شده بودند تا میهمان این کنگره باشند. نمایندگانی از فعالان کارگری کشور های تونس، برزیل، سنگال ، ژاپن، رومانی، و رئونیون و از ایران محمود صالحی فعال سرشناس کارگری هم شرکت داشت. این کنگره همبستگی کارگران سندیکای س ژ ت را با کارگران ایران اعلام و از مطالبات آنها حمایت کرد.

 

اگر حضور فعالین کارگری و معلمان دراجلاس و کنگره های بین المللی توانسته رابطه جنبش کارگری در ایران را به جنبش کارگری در سطح بین المللی وصل کند. حضور فعالین کارگری، معلمان و فعالین مدنی در میدیای اجتماعی با  حضور در  مصاحبه ها  و میزگزدها  خود نیز فاکتور مهم و درخشانی است در جهت معرفی تعداد هر چه بیشتری از آنها است.

ما در چند سال گذشته شاهدیم که فعالین کارگری و معلمان از طریق ارتباطات بین المللی در ارتباط با سرکوب جنبش کارگری توسط نهادهای حکومت اسلامی، پایین بودن دستمزدها و رابطه ناعادلانه و استثمار وحشی کارگران قراردادهای سفید امضا، نا امنی محیط کار، محرومیت کارگران ومعلمان از تشکیل اتحادیه های مستقل از دولت، سلب آزادی بیان و همچنین امنیتی کردن فعالیت ها، وضعیت سیاسی و امنیتی کارگران و معلمان را به جنبش کارکری در سطح بین المللی گزارش داده اند. با این فعالیتها است که  ده ها سندیکا و اتحادیه های بزرگ از وضعیت معیشتی، دستمزد و امنیت کارگران مطلعند!

دستگیری کارگران ومعلمان و حمایتهای جنبش کارگری و معلمان در سطح بین المللی برای آزادی آنها و زیر منگنه گذاشتن حکومت اسلامی خود نیز عرصه ای جدی از رابطه فعالین در داخل ایران با جامعه بین المللی است.

به هر درجه حضور کارگران و معلمان در اجلاس بین المللی وسیع تر شود، به هر درجه حضور آنها در میدیای اجتماعی در مصاحبه و میزگردها بیشتر شود، جنبش آزادیخواهی و سوسیالیستی در ایران با دروازه های باز و شکوفایی میتواند رابطه اش را با جنبش کارگری و آزادیخواهانه در سطخ بین المللی نزدیک و محکم کند.

دوران انزوای جنبش های طبقاتی، کارگران و معلمان بسر آمده، جنبش کارگری در ایران قائم بذات توانایی های بالایی برای رابطه نزدیک با کارگران در سطح بین المللی را کسب کرده است. فعال کارگری، فعال معلمان، فعال جنبش برابری زنان، فعال حقوق کودکان، فعال زیست محیطی و فعال جنبش علیه اعدام در ایران زیادند ده ها و صدها نفر هستند، از درک طبقاتی و سیاسی بالایی برخوردار هستند، با دستاوردهای دنیای امروز قرن ٢١ آشنا و آنرا برای تسهیل مبارزه طبقاتی و سیاسی در جهت معرفی خواستهای امروزشان، در جهت تقویت فعالیتهایشان، در جهت رسیدن به تشکل های مستقل از دولت و برای آزادی بیان و تشکل بکار میگیرند.

در حکومت اسلامی که هر تحرک و هر اقدام برای رفاه و حق آزادی و تشکل امنیتی و با سرکوب و زندان روبرو میشود، در کشور استبدادی در ایران که کارگر از حضور در میدیای اجتماعی در سطح کشوری و محلی محروم است، بیانیه و فراخواهای آنها در میدیای اجتماعی و روزنامه ها پخش نمشوند و حضور سیاسی کارگر و معلم تابوی سیاسی است، حضور و ابراز وجود کاررگران و معلمان در اجلاس بین المللی جواب محکمی است به سانسورهای کشور استبدادی حکوکت اسلامی در ایران است.

٢٢ مرداد ١٣٩٦

١٣ اوت ٢٠١٧

 

اینرا هم بخوانید

دروازه جهنم با نگهبانانی بی‌رحم برای کولبران- نسان نودینیان

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …