در حمایت از مردم اصفهان و اعتراض به نابینا شدن معترضین

کارزاری جدید در اینستاگرام در حمایت از مردم #اصفهان و اعتراض به نابینا شدن تعدادی از مردم معترض توسط نیروهای امنیتی حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی
طبق گزارشات در خیزش مردم در اصفهان در پی شلیک نیروهای امنیتی تعدادی از معترضین از دو چشم یا یک چشم بطور کامل نابینا و چشهایشان تخلیه شده است. این کارزار برای نشان دادن اتحاد مردم علیه حکومت متوحش است که به روی مردم حق طلب گلوله می گشاید.

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …