در ساختمان متروپل،٢٧٠ ستون به جای٣٧٠ ستون زده بودند

 محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در متروپل بسیاری از آهن‌ها به درستی جوش نخورده بودند و باید ٣٧٠ ستون زده می‌شد که در متروپل تنها  ٢٧٠ ستون شد و سیمان و تجهیزات ساختمان پودر می‌شد. تسنیم

اینرا هم بخوانید

گزارش سازمان امنیت آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی

سازمان امنیت داخلی آلمان گزارش سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش وضعیت امنیتی …