در ستایش زنان زندانی سیاسی- اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۶۶۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

شجاعت زنان زندانی سیاسی به معنی واقعی کلمه الهام‌بخش است. الهام‌بخش یک جامعه بپاخاسته. قاتلان و شکنجه‌گران حاکم فکر میکردند زندانیان را با انواع فشارها، محرومیت‌ها و محکومیت‌ها میشکنند تا درس عبرتی به جامعه بدهند اما خود درس‌های زیادی گرفته‌اند!‌ زنان زندانی در همان سیا‌ه‌چال‌ها بیانیه میدهند، شعار میدهند، تظاهرات میکنند و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی میگویند. علیه اعدام بیانیه میدهند، اعتصاب میکنند، به مناسبت‌های مختلف مراسم میگیرند، علیه انتخابات قلابی حکومتیان به مردم فراخوان میدهند و صدای انقلاب زن زندگی آزادی برای سرنگونی حکومت میشوند.

انقلاب زن زندگی آزادی زنان را در صف مقدم انقلاب قرار داد و زندانیان زن بیخ گوش قاضیان و قاتلان حکومت جلسه میگیرند، بحث و تبادل نظر میکنند، به صورت متشکل و یک‌صدا علیه جنایات حکومت اعتراض میکنند و مردم را به ادامه انقلاب فرامیخوانند. زندانی که قرار بود مردم را از مبارزه و کار جمعی و متشکل مرعوب کند، خود امکان اعتراض جمعی و متشکل را فراهم کرده است.

روز ۲ بهمن ۳۰ نفز از زنان زندانی نوشتتند: “ما گرد هم آمده‌ایم تا به اعدام نه بگوییم. ما از حق مردم برای زندگی در عدالت دفاع می‌کنیم”. و چند روز قبل از آن دهها زن زندانی بدنبال اعدام محمد قبادلو در بیانیه‌ای نوشتند: “خبر اعدام جوانان ایران، موجی از خشم و اعتراض را در جامعه رقم زده است. صدای ما باشید علیه اعدام. زنان زندانی برای زنده نگه‌داشتن نام اعدام‌شدگان و برای زنده‌ماندن صدها انسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند، مقاومت خواهند کرد و روز پنجم بهمن، اعتراض خود را با اعتصاب غذای دسته‌جمعی شان نشان خواهند داد.”

و روز ۶ دیماه وقتی چند قاضی جنایتکار حکومت قصد بازدید از اوین داشتند کاری به سر آنها و بطور مشخص عموزاد، که حکم اعدام محسن شکاری را امضاکرده بود، آوردند که قاتلان خود را در میان نیروهای امنیتی در داخل اتاق‌ها پنهان کردند و زنان شجاع زندانی شعار میدادند “قاتل بیا بیرون” و اسم مجاهد کورکور و رضا رسایی دو جوان محکوم به اعدام را فریاد میزدند. قضات مرگ مخفی شده بودند و صدایی از آنان در نمیامد.

شجاعت زنان زندانی حاصل شجاعت یک جامعه است و به نوبه خود الهام‌بخش شجاعت جامعه. و ترس قضات مرگ انعکاسی از روحیه عمومی حکومتیان و مقاماتی است که سرنوشت خوبی در مقابل خود نمی‌بینند. در مقابلِ این شجاعت باید به احترام بپاخاست. ۸ مارس روز جهانی زن بر آنها گرامی باد!

اینرا هم بخوانید

از زیربنای الاغ تا بوسه پیامبر- اصغر کریمی

خامنه‌ای روز ۵ اردیبهشت در میان جمعی از جمعیت کرایه‌ای گفت: «بوسه پیامبر بر دستان …