در پاراگوئه مخالفان دولت پارلمان را به آتش کشیدند

در پاراگوئه، جمعیتی که با انتخاب مجدد رئیس جمهور مخالف است به ساختمان کنگره (پارلمان) حمله برد و بخشی از آن را به آتش کشید. به گفتۀ مخالفان یک نفر در درگیری با پلیس کشته شده است.

در درگیری تظاهرکنندگان با پلیس در شهر “آسونسیون” پایتخت پاراگوئه، ده‌ها نفر از جمله سه نمایندۀ پارلمان زخمی شدند.

یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری، آقای “هوراسیو کارتز” رئیس جمهور کنونی، می‌خواهد با تغییر قانون اساسی، زمینۀ انتخاب مجدد خود را فراهم کند. بنا بر قانون اساسی پاراگوئه، هر رئیس جمهور فقط برای یک دورۀ واحد پنج ساله انتخاب می‌شود.

اعضای دولت کنونی نیز با تغییر قانون اساسی موافقند اما نیروهای مخالف دولت تأکید می‌کنند که پاراگوئه که تجربۀ یک دیکتاتوری جانکاه و طولانی را پشت سر دارد، نباید اجازه دهد که رؤسای جمهور بیش از پنج سال در قدرت بمانند. پاراگوئه بیش از سی سال (١٩۵۴ تا ١٩٨٩) تحت حکومت دیکتاتوری ژنرال “آلفردو استروسنر” بود.

روز جمعه ٣١ مارس، طرح تغییر قانون اساسی رأی اکثریت سناتورها را کسب کرد اما چند ساعت بعد، تظاهرات مخالفان شروع شد و چند صد نفر از آنان در مقابل کنگره جمع شدند. در اینحال، گروهی از سناتورهای مخالف طرح (اقلیت) نیز در تالار اصلی کنگره متحصن شدند. طی حملۀ نیروهای انتظامی به مخالفان، تعدادی از دفاتر و تأسیسات پارلمان ویران شد و بخشی نیز به آتش کشیده شد. رادیو فرانسه

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …